Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een reparatieregeling aangekondigd voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens het eigenrisicodragerschap is beëindigd (doordat niet of na 31 december 2016 een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst is overgelegd waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen). Deze reparatieregeling staat in een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2018. Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten dat verzekeraars in een beperkt aantal gevallen per abuis geen nieuwe garantieverklaring aan de Belastingdienst hebben overgelegd voor werkgevers die al eigenrisicodrager waren en dat wilden blijven in 2017. Deze werkgevers hebben zelf wel op tijd (in 2016) bij hun verzekeraar aangegeven eigenrisicodrager te willen blijven. Het eigenrisicodragerschap van deze werkgevers is derhalve per 1 januari 2017 beëindigd en zij zijn ingestroomd in het publieke bestel. Wettelijk gezien mogen deze werkgevers ten minste drie jaar na beëindiging van het eigenrisicodragerschap niet opnieuw eigenrisicodrager worden. Ter tegemoetkoming aan de werkgevers waarvan per 1 januari 2017 het eigenrisicodragerschap ongewild is beëindigd, is de minister voornemens deze werkgevers eenmalig (op 1 juli 2018, derhalve binnen de genoemde driejaartermijn) de mogelijkheid te bieden om terug over te stappen naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Om voor deze eenmalige mogelijkheid in aanmerking te komen moet de betreffende werkgever ten minste dertien weken voor 1 juli 2018 de aanvraag bij de Belastingdienst indienen. De werkgevers die aanspraak maken op deze regeling zullen bij de aanvraag ook moeten kunnen aantonen dat zij in 2016 bij hun garant (verzekeraar of bank, eventueel via een intermediair) hebben aangegeven per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te willen blijven. Tevens zullen werkgevers aannemelijk moeten maken dat het niet aan henzelf te wijten is dat de garantie niet uiterlijk op 31 december 2016 aan de Belastingdienst is overgelegd. In het kader van de bovenstaande voorwaarden stelt het Verbond van Verzekeraars een lijst op met werkgevers waarvan de verzekeraars formeel verklaren dat deze werkgevers ‘tijdig’ hebben aangegeven per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor het gehele WGA risico te willen blijven. Tot 15 december 2017 kunnen werkgevers zich bij het Verbond van Verzekeraars melden om op deze lijst te worden opgenomen. (Brief van 28 augustus 2017, nr. 2017 – 0000134813)

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie