Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; niet willekeurig of disproportioneel

Op 13 juli 2016 heeft de Rechtbank Den Haag zich uitgelaten over de revisierenteregeling bij afkoop van een nieuw regime lijfrente (kenmerk 16/747). De inspecteur heeft vanwege de afkoop van een lijfrente bij beschikking revisierente in rekening gebracht.

In geschil is of de inspecteur de revisierente terecht heeft berekend.

Aangezien revisierente bedoeld is om een timing-voordeel teniet te doen dat losstaat van daadwerkelijk behaald rendement, acht de rechtbank de revisierenteregeling niet willekeurig en evenmin disproportioneel. Ook de wettelijke tegenbewijsregeling, die om doelmatigheidsredenen is gekoppeld aan een termijn van 10 jaar, is volgens de rechtbank niet willekeurig. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt in deze zaak ook niet. Dat gelijke gevallen verschillend behandeld worden is gesteld noch gebleken. Naar het oordeel van de rechtbank streeft revisierente een legitiem doel na waarbij sprake is van een behoorlijk evenwicht tussen algemeen belang en het belang van eiser. De regeling is volgens de rechtbank ook voldoende precies, toegankelijk en voorzienbaar.

De uitspraak is op 20 september 2016 gepubliceerd.

Informatie

 • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 22 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie