Revisierente-regeling bij afkoop lijfrente terecht toegepast

Op 12 maart 2015 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een procedure waarbij in geschil was of ter zake van een afkoop van een lijfrente terecht revisierente in rekening is gebracht. De lijfrenteverzekering is afgesloten in 1998 en is daarmee een Brede Herwaarderingslijfrente. Het hof is van oordeel dat de inspecteur de wettelijke regeling inzake revisierente juist heeft toegepast en dat de inspecteur de bij de berekening van de revisierente in aanmerking genomen grondslag niet te hoog heeft vastgesteld. Voorts merkt het hof het volgende op. De wetgever heeft met de revisierenteregeling beoogd het rentenadeel te compenseren dat de Staat lijdt als - naar later blijkt - niet is voldaan aan de voorwaarden voor aftrek van premies. De omstandigheid dat, wanneer niet tot afkoop was overgegaan, pas bij de uitkering belasting verschuldigd was, doet aan de ratio van de revisierenteregeling niet af. De uitspraak is op 22 april 2015 gepubliceerd (14/00233).

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
 • Maandag 18 mei 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie