Rijnvarende verplicht verzekerd

Rijnvarende het gehele jaar 2011 verplicht verzekerd voor Nederlandse volksverzekeringen op grond van art. 4 Rijvarendenovereenkomst.

X  heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in 2011 in Nederland. Van 1 augustus 2011 tot en met 31 december 2011 was X in loondienst werkzaam bij de in Luxemburg gevestigde vennootschap A (SARL). A is in de loop van 2014 failliet verklaard. X verrichte zijn werkzaamheden voor A aan boord van binnenvaartschip B. Voor B is op 27 september 2007 een Rijnvaartverklaring afgegeven met vermelding van A als exploitant en C (bv) als eigenaar. Op 24 juli 2009 is deze Rijnvaartverklaring ongeldig verklaard en ingetrokken. Die intrekking heeft in hoger beroep standgehouden. De vraag is of X in de periode 1 augustus 2011 tot en met 31 december 2011 in Nederland verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen. Niet in geschil is dat X als Rijnvarende moet worden aangemerkt en dat hij valt binnen de personele en materiële werkingssfeer als bedoeld in artikel 2 en 3 Rijnvarendenovereenkomst. Verder is in hoger beroep niet langer in discussie dat volgens de aanwijsregels van artikel 4 Rijnvarendenovereenkomst de Nederlandse wetgeving op X van toepassing is, aangezien de zetel van ‘de onderneming waartoe het schip behoort’ zich in Nederland bevindt. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Belastingdienst in deze situatie overeenkomstig de wettelijke regeling zijn bevoegdheid heeft uitgeoefend en de aanslag in afwijking van de aangifte IB/PVV heeft vastgesteld. Het Hof verwerpt het standpunt van X dat toepassing van de aanwijsregels van de Rijnvarendenovereenkomst in dit geval achterwege moet blijven. Ook het beroep van X op algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt verworpen. X wordt in het ongelijk gesteld.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie