Rijnvarende verzekerd?

Verzekerings- en premieplicht Rijnvarende.

X heeft geheel 2013 gewerkt op een binnenschip met een Rijnvaartcertificaat en een in Nederland gevestigde exploitant. De werkgever van X is gevestigd op Cyprus. De SVB heeft een A1 verklaring afgegeven waarin de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing is verklaard.

De CRvB heeft bij uitspraak van 28 februari 2019 de A1 verklaring correct bevonden. In hoger beroep speelt de vraag of X in 2013 in Nederland is verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen. De gemachtigde van X heeft in hoger beroep het standpunt ingenomen dat X in het jaar 2013 geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden in Nederland heeft verricht, omdat het binnenschip waarop hij heeft gewerkt, in dat jaar minder dan 25% in Nederland heeft gevaren. Voor de juistheid van dat standpunt is in de uitspraak van de CRvB van 28 februari 2019 echter geen grondslag te vinden.

Gelet op de uitspraak van de CRvB van 28 februari 2019 in samenhang bezien met het arrest van de HR 5 oktober 2018 oordeelt Hof Den Haag dat X voor het jaar 2013 verzekerd en premieplichtig is voor de Nederlandse volksverzekeringen. X heeft geen recht op vrijstelling van de verschuldigde premies volksverzekeringen. Van gewekt vertrouwen is voorts geen sprake. Het Hof wijst het verzoek om vergoeding van (im)materiële schade af.

Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Vrijdag 27 september 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas