Rol werkgevers bij onzekere Nederlanders over financiële toekomst

Ondanks dat Nederland het op een na beste pensioenland is, heeft het de slechtste score als het aankomt op het onderwerp financiële zekerheid. Dit blijkt uit het internationale healthy, wealthy en workwise-onderzoek van Mercer. Het adviesbureau deed vorig jaar onderzoek naar het gedrag en de perceptie van werkgevers en werknemers over financiële zekerheid, toegespitst op de onderwerpen vermogen, gezondheid en carrière. De onderzoeksresultaten tonen aan hoe financieel zeker mensen zich voelen en welke rol werkgevers hierbij voor zichzelf zien. Aan het onderzoek deden 700 Nederlanders mee en de resultaten liegen er niet om.

Kijk vooruit

Zo blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de Nederlandse bevolking (44%) gespannen is wat betreft hun financiële situatie. Maar liefst 38% verwacht door te moeten werken tijdens het pensioen, om het later financieel te kunnen redden. Niet het meest rooskleurige vooruitzicht, daarom is het noodzakelijk om hier nu al op bij te sturen. Wat kunnen werkgevers doen om deze onzekerheid te verminderen en werknemers te helpen om hen later tot een beter financieel plaatje te doen komen?

Praat met elkaar

Misschien klinkt dit voor sommige werkgevers als een open deur, maar in de praktijk blijkt het vaak toch een grote uitdaging: met elkaar in gesprek gaan. Dit kan op allerlei manieren zoals persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten of communiceren via online tools of het intranet en interne nieuwsbrieven. De kabinetsplannen voor het veranderen van het pensioenstelsel in 2020 lijken nog ver weg en zijn nog niet definitief. Vaak zijn dit redenen om het onderwerp nog even uit de weg te gaan. Doe dit niet! Ga juist in gesprek over de maatschappelijke veranderingen waarmee zowel werkgevers als werknemers te maken krijgen en zorg daarmee dat iedereen het in het vizier heeft. En met iedereen bedoelen we dus ook de ondernemingsraad. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen mogelijk onaangename verrassingen voorkomen worden en voldoen werkgevers bovendien aan hun zorgplicht.

Individuele pensioenpot

Pensioen klinkt vaak voor de meeste werknemers überhaupt nog als een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Desondanks is het verstandig om hen nu al te informeren over de huidige ontwikkelingen zoals de verschuiving van het risico en verantwoordelijkheid van werkgever naar werknemer. Kijk hierbij naar waar de kansen liggen om de financiële toekomst te verbeteren, maar bespreek ook zeker de risico’s die op de loer liggen. De individuele pensioenpot, wordt vanaf 2020 onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel en geeft werknemers inzicht in hun eigen financiële toekomst, die ze vervolgens ook zelf meer vorm kunnen geven: Kunnen zij eerder stoppen met werken of met deeltijd pensioen gaan? Of moeten zij juist extra sparen om hun huidige levensstandaard voort te kunnen zetten wanneer zij stoppen met werken?

Technologische hulp

Bij het verkrijgen van meer individueel inzicht in de financiële toekomst, speelt technologische innovatie een belangrijke rol. Effecten van bijvoorbeeld een nieuwe regeling kunnen hierdoor eenvoudig worden toegelicht. Ook als het aankomt op de eigen pensioenplanning van werknemers zijn technologische ontwikkeling een handig middel. Door bijvoorbeeld alle relevante informatie in een overzichtelijk app aan te bieden, worden medewerkers op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier gefaciliteerd. Bij dit soort ontwikkelingen blijft het echter altijd van belang dat werknemers worden ondersteund bij het interpreteren van de financiële informatie en op maat worden geadviseerd, met bijvoorbeeld persoonlijke inzichtgesprekken. Voor elke werknemer is de financiële situatie immers verschillend. 

Afzender: David Sanderse CEO, Mercer Nederland

 

Informatie

 • Flexiblisering werk & pensioen, Pensioencommunicatie
 • Donderdag 8 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie