Ruimere concernbepaling NOW

Onder voorwaarden wordt de concernbepaling in de NOW regeling verruimd.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt de concernbepaling in de tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten NOW om de werkgelegenheid te beschermen. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies lijden maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen.

Voor de verruiming gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. Het kabinet zegt tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen te willen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket gepresenteerd. De maatregelen uit het pakket zijn bewust simpel en eenvoudig, zodat ze snel uitvoerbaar zijn en de ondersteuning snel terecht komt waar die nodig is. De keerzijde hiervan is dat de maatregelen niet altijd voldoende passend zijn, aldus de minister. Het kabinet zegt de signalen hierover te monitoren. Er wordt bijgestuurd waar dat nodig en mogelijk is. Een van de maatregelen in het pakket is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Bedrijven die deze maanden meer dan 20% omzetverlies lijden, krijgen met deze regeling tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed.

Een van de zorgpunten in de NOW is de zogenaamde concernbepaling, constateert het kabinet. “Bij een aantal concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies. Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren gaan.” De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt. Aan een versoepeling kleven risico’s, aldus Koolmees. “Zo kunnen grote bedrijven strategisch gedrag vertonen en schuiven met kosten en omzet.” Hij is daarom weliswaar bereid deze bepaling te verruimen met het oog op het baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend en/of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers.”

Er komen extra eisen die door de accountant worden getoetst. “Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet” volgens Koolmees. “De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.” In de brief aan de Tweede Kamer waarin de minister deze wijziging toelicht, komt hij ook terug op andere signalen en toezeggingen aan de kamer. “Zo wordt er onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen wal en schip vallen en kijkt het kabinet naar seizoenswerk. Hier verwacht minister Koolmees de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.”

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Vrijdag 24 april 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie