Salaris inwoner België grotendeels in Nederland belast; geen premieplicht

X woont in België. Hij is in dienst bij een in België gevestigde BVBA en verricht werkzaamheden op projectbasis in Nederland. Verder werkt hij regelmatig vanuit huis. X heeft geprocedeerd over de aanslag IB/PVV 2008. Hof Den Bosch heeft bij uitspraak van 9 juli 2015, 13/00949, geoordeeld dat X in 2008 één dag per werkweek in België heeft gewerkt en dat in Nederland belasting geheven mocht worden over 80% van het salaris. In deze zaak speelt het geschil t.a.v. de heffing over 2009. Op grond van het Belastingverdrag Nederland-België mag Nederland niet heffen over het deel van het salaris dat betrekking heeft op de in België verrichte werkzaamheden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht aannemelijk dat X de overeengekomen werkzaamheden voor 20% vanuit huis (in België) en voor 80% in Nederland heeft verricht. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat in 2009 meer thuis is gewerkt dan in 2008. De Belastingdienst heeft terecht 80% van het genoten salaris in de belastingheffing betrokken. M.b.t. de premieplicht is het beroep van X gegrond. De Rechtbank oordeelt dat op grond van artikel 14, lid 2, onderdeel b, sub i, EU Verordening 1408/71, uitsluitend de wetgeving van België van toepassing is. Daaraan doet niet af dat X in België niet als verzekerd werknemer is aangemeld. Dat is niet relevant voor het bestaan van verzekeringsplicht. X is niet premieplichtig in Nederland.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 14 januari 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie