Samenloop partnerpensioen basisregeling en aanvullende kapitaalsuitkering

Op 19 maart jl. heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) en nieuw V&A gepubliceerd. Het betreft V&A 21-005, waarin de vraag wordt behandeld of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd.

In dit V&A gaat het meer concreet om de situatie dat de pensioenregeling voorziet in:

 • Een basispensioenregeling met een partnerpensioen op risicobasis bij vooroverlijden
 • Een regeling voor aanvullend pensioensparen voor eigen rekening, waarbij de uitkering bij vooroverlijden bestaat uit 90% van het belegd pensioenkapitaal t.b.v. partnerpensioen

Als de basisregeling al voorziet in een fiscaal optimaal partnerpensioen, ongeacht of dit al dan niet op risicobasis is verzekerd, is er fiscaal gezien geen ruimte om uit hoofde van de aanvullende regeling nog een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden voor de aankoop van aanvullend partnerpensioen.

De absolute begrenzing van het partnerpensioen van 70% van het laatstgenoten loon is in verband met de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen weliswaar per 1 januari 2017 vervallen, maar dit biedt in deze situatie geen soelaas. De begrenzing van 70% kan alleen worden overschreden door:

 • Meer dienstjaren, of
 • Onderlinge ruil van pensioensoorten

Daarvan is in de hiervoor geschetste situatie geen sprake. Het 90%-restitutiekapitaal ten behoeve van de aankoop van aanvullend partnerpensioen bij vooroverlijden kwalificeert niet als een vorm van ruil, noch als meer dienstjaren.

Het meeverzekeren van het restitutiekapitaal vormt in de hiervoor beschreven situatie van een fiscaal optimaal partnerpensioen in de basisregeling een oververzekering, die resulteert in een hoger dan fiscaal aanvaardbaar partnerpensioen. Ook is er geen sprake van een uitzonderlijk geval van restbegunstiging (artikel 18, lid 1, onderdeel a Wet LB 1964). "Restbegunstiging" is namelijk een verwaarloosbaar kleine kans dat bij vooroverlijden van de werknemer voor de pensioendatum een kapitaal uit hoofde van de pensioenregeling ineens wordt uitgekeerd aan een erfgenaam die niet tot de kring van verzorgden (partner en kinderen) behoort.

Is het partnerpensioen in de basisregeling niet fiscaal optimaal, zodat er ruimte is op basis van diensttijd, pensioengrondslag en opbouwpercentage, dan kan de uitkering van het restitutiekapitaal wel worden meeverzekerd voor de aankoop van (aanvullend) partnerpensioen bij vooroverlijden. Maar ook hier geldt dat de 70% grens niet overschreden mag worden.

Voor zover de fiscale ruimte wordt benut kan de aanvullende verzekering worden benut. Oververzekering kan worden voorkomen door de werkgever of de pensioenverzekeraar als begunstigde op te nemen voor zover het restitutiekapitaal bij overlijden meer bedraagt dan de koopsom voor een fiscaal maximaal aanvullend partnerpensioen.

Voor het wezenpensioen geldt hetzelfde als hiervoor is opgemerkt voor het partnerpensioen, met dien verstande dat de fiscale grenzen natuurlijk lager zijn.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Fiscaal, Pensioen LB
 • Maandag 22 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas