Samenloop WIA/WAO en pensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft in een tweetal V&A's aangegeven hoe om te gaan een samenloop tussen een WIA/WAO-uitkering en pensioen enerzijds en een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en pensioen anderzijds.

 

In V&A 08-041 geeft zij aan dat een samenloop met pensioen dat vóór de AOW-leeftijd ingaat geen fiscaal probleem is. Als het pensioen voor de AOW-leeftijd ingaat kan er een samenloop ontstaan, nu de WIA/WAO-uitkering pas stop óp de AOW-leeftijd.

Wel geeft zij nog aan dat uitstel van het pensioen niet  mogelijk is. Dat kan immers alleen indien na de (formele) pensioendatum wordt doorgewerkt.

 

In V&A 08-039 geeft zij aan er wel sprake moet zijn van een anti-cumulatiebepaling als het gaat om - boven de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WIA/WAO - een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). Het gezamenlijk inkomen mag immers niet hoger zijn dan het salaris was. Als dit wordt overschreden dient het AOP zodanig vermindert te worden dat gezamenlijk inkomen, inclusief de WIA/WAO-uitkering vergelijkbaar is als inkomen voor pensionering.

Er wordt kortom een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke AO-uitkeringen en de aanvullende in de 2e pijler, die wél afgestemd kunnen worden op een eerdere pensioendatum dan waarop de AOW wordt ontvangen.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 4 juli 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie