Schade aan houtversnipperaar

Gerechtshof 's-Hertogenbosch moet beoordelen of schade aan een houtversnipper na niet bijvullen van olie is uitgesloten vanwege onvoldoende onderhoud of wel gedekt is vanwege een verzekerde bedieningsfout.

Een agrarisch bedrijf heeft onder andere een houtversnipperaar casco verzekerd. Er ontstaat schade aan de motor van het apparaat doordat de chauffeur van het apparaat vergeet het smeeroliepeil te controleren. Het bedrijf claimt die schade, omdat schade door onoordeelkundig gebruik of een bedieningsfout onder de verzekering valt. De verzekeraar wijst de schade af omdat de schade het gevolg zou zijn van onvoldoende of onoordeelkundig onderhoud en slijtage van het landbouwwerktuig. Dat is een uitsluiting op de polis.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch past de Haviltex-norm toe bij de uitleg wat onder gebruik en onder onderhoud moet worden verstaan. Het gaat dan om de zin die partijen in de gegeven omstandigheden aan de contractsbepaling mochten toekennen en redelijkerwijze van elkaar mochten verwachten.

Voor eenzijdig opgestelde polisvoorwaarden geldt een wat aangepaste maatstaf waarbij meer belang gehecht wordt aan de objectieve factoren. Het gerechtshof vindt het periodiek controleren en bijvullen van oliepeil onderhoud, maar bij deze machine moest het oliepeil expliciet voor ieder gebruik er van gecontroleerd worden. Het is dan een handeling die hoort bij het gebruik van de machine en geen onderhoud meer volgens het gerechtshof. Ook vindt het gerechtshof de doelstelling van verzekerde met de polis in dit geval van belang, nu verzekerde juist bedieningsfouten heeft willen verzekeren. Verzekeraar heeft dit ook in de polis opgenomen en daarvoor extra premie gerekend. Het gerechtshof vindt dat sprake is van een gedekte schade door een verkeerde bediening.  

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • Zaterdag 4 juli 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas