Schade door onjuiste switchdatum beleggingen beleggingsverzekering

Het Kifid heeft op 13 januari 2020 uitspraak gedaan of een verzekeraar in strijd met de zorgplicht heeft gehandeld door een switch in de beleggingen van een beleggingsverzekering te laat uit te voeren.

Belanghebbende heeft een beleggingsverzekering. Aangezien de verzekering per 28 december 2019 tot uitkering zou komen besluit belanghebbende op 19 maart 2019 te switchen naar minder risicovolle beleggingen. De verzekeraar voert het switchverzoek een week na ontvangst uit tegen de dan geldende koersen. Later corrigeert de verzekeraar de switchdatum tweemaal naar een eerder gelegen datum met de op die data geldende koersen.

 

Volgens belanghebbende is de verzekeraar toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de zorgplicht door de switch te laat uit te voeren. Belanghebbende stelt dat hij een verlies van € 2.491 heeft geleden.

 

De verzekeraar beroept zich op de van toepassing zijnde voorwaarden (artikel 7 Reglement). Op grond hiervan hanteert de verzekeraar bij een switch de koersen van twee werkdagen na de datum waarop het switchverzoek is ontvangen.

Het Kifid constateert dat uit de tekst van artikel 7 Reglement niet kan worden afgeleid dat een switchverzoek uitsluitend tegen de koersen geldend op de tweede werkdag na ontvangst van het schriftelijke switchverzoek kan worden uitgevoerd.

Het Kifid oordeelt dat de uitleg van belanghebbende van het betreffende artikel redelijk is en past artikel 6:238 lid 2 BW toe. De verzekeraar moet de switch tegen de op 19 maart 2019 geldende koersen uitvoeren.

Informatie

  • Beleggen, Toekomstvoorzieningen
  • Woensdag 29 januari 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas