Schenking vernietigbaar bij dwaling fiscale gevolgen?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat geen beroep op dwaling mogelijk is nadat verschuldigde schenkbelasting hoger was dan verwacht.

Om volledige zekerheid te krijgen over de fiscale gevolgen van een schenking zouden schenker en begiftigde eigenlijk de schenking volledig moeten voorleggen aan de belastingdienst en om een standpunt moeten vragen. Dat zou in de praktijk echter onwerkbaar worden. In een procedure in hoger beroep voor het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaat het om een belastingplichtige die in 2015 een woning van een oudtante voor € 100.000 lager dan de marktprijs kocht. De schenking wordt bij notariële akte vastgelegd met de afspraak daarin dat de schenker de schenkbelasting zal betalen. Na een schenkingsaangifte volgt een aanslag tegen een tarief van 30%. Na daarvan geschrokken te zijn wordt bij notariële akte de schenking gerectificeerd en op grond van dwaling omgezet in een lening. De inspecteur wil de aanslag schenkbelasting echter niet verminderen. De dwaling bestond er uit dat als niet gewacht zou worden op de herinvoering van de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning de schenkbelasting maar ongeveer € 12.000 zou zijn. Dat zou in een gesprek met een adviseur als bedrag aan verschuldigde schenkbelasting zijn genoemd. Voor dat bedrag wilden ze niet wachten met de schenking. Het gerechtshof neemt aan dat er inderdaad sprake is geweest van ongewilde fiscale gevolgen. Om dat te kunnen tegenwerpen aan derden, waaronder ook de belastingdienst, moeten ze echter allebei in vermoedelijke zekerheid zijn geweest wat de, zij het onjuiste, veronderstelde fiscale gevolgen zouden zijn geweest. Nu schenker en begiftigde fiscale leken zijn, kan dat alleen door het inwinnen van advies. Daarvan staat echter niets op papier en er is ook geen verklaring van een adviseur daarvan verstrekt. Er is daarom geen sprake van een verschoonbare rechtsdwaling volgens het gerechtshof. 

Informatie

  • Fiscaal: Successiewet
  • Dinsdag 5 februari 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas