Schoon schip

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat een bedrijfstakpensioenfonds aanspraak kan maken jegens een koper van een onderneming op betaling van achterstallige pensioenpremies van de verkoper. De kwestie speelde in de schoonmaakbranche.

In dit geval had de koper de activa van een onderneming overgenomen en de werknemers in dienst genomen. Die werden door de koper als bij haar in dienst aangemeld bij het bedrijfstakpensioenfonds. Voor de toekomst ging de koper ook de pensioenpremies betalen.

Bescherming

Het bedrijfstakpensioenfonds beriep zich echter op de artikelen 7:663 en 7:664 van het Burgerlijk Wetboek: rechten en verplichtingen ten aanzien van de arbeidsovereenkomsten bij een overgang van onderneming gaan van de verkoper over op de koper.

De artikelen zien niet direct op de bescherming van de belangen van een bedrijfstakpensioenfonds. Het gaat in deze artikelen echt om de bescherming van de belangen van de werknemers bij een overgang van een onderneming.

In de onderhavige zaak had de verkoper al enige tijd de pensioenpremies niet meer voldaan. Op de koper kwam een extra last te rusten van circa 1,9 miljoen euro. Daar wilde de koper natuurlijk graag onderuit. Helaas was de verkoper na de verkoop failliet gegaan, dus daar viel niets meer te verhalen.

Onbetaalde pensioenpremies

Het hof had in deze zaak in hoger beroep geoordeeld dat een op de wet Bpf 2000 gebaseerd pensioen behoort tot de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst als bedoeld in 7:663 BW. De onbetaalde pensioenpremies gingen dus uit dien hoofde mee over op de koper. Het hof vond ook dat het bedrijfstakpensioenfonds niet een afgeleid, maar een zelfstandig recht heeft jegens de koper.

Tegen beide oordelen van het hof werd cassatie ingesteld. De Hoge Raad oordeelde dat er 3 situaties zijn in de wet waarin het pensioen van de verkoper niet overgaat. Dat is wanneer de koper een nieuwe regeling aanbiedt, gelijk aan die bij de koper geldt. Of als er sprake is bij de koper van een verplicht pensioen of als er bij cao is afgeweken. Echter als het verplichte pensioenfonds voor en na de overgang hetzelfde blijft, zoals hier het geval is, dan geldt de tweede uitzondering niet en gaat het pensioen dus mee over op de koper. Helaas dus in dit geval voor de koper.

Recht

De vraag blijft nog open of het pensioenfonds een eigen recht heeft jegens de koper. Daarvan zegt de Hoge Raad dat uit de wet voortvloeit (7:663 BW) dat de verkoper nog een jaar na de overdracht náást de koper aansprakelijk blijft voor de voldoening en nakoming van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ontstaan voor de overgang. Dit artikel houdt dus in dat de schuld aan het pensioenfonds wel degelijk overgaat op de koper. Gelukkig is er sinds 2002 het verbod op uitstelfinanciering in de wet opgenomen. Dat voorkomt dat er grote achterstanden zijn. Maar soms zijn achterstanden toch aanzienlijk zoals ook in dit geval.

Pensioenuitvoerder

Voor wat betreft de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst in geval van pensioen geldt een bijzondere verhouding tussen werkgever en werknemer, omdat daar ook de pensioenuitvoerder, in dit geval het pensioenfonds, bij betrokken is. De werkgever is jegens de werknemer verplicht premies te betalen aan het pensioenfonds. Daaruit vloeit het eigen recht van de pensioenuitvoerder jegens de werkgever (en in dit geval dus jegens de koper) voort.

Daarbij is van belang dat de werknemer aanspraken heeft jegens het pensioenfonds onafhankelijk van de premiebetaling. Als het pensioenfonds dan geen eigen recht heeft om de koper aan te spreken, dan kan het veelal naar de achterstallige premies fluiten. En dat komt de dekkingsgraad niet ten goede.

De koper, een schoonmaakbedrijf, moest dus schoon schip maken op eigen kosten en de premies alsnog voor de verkoper voldoen.

Onderzoek

Het is dan ook zeer van belang om bij een overgang van een onderneming of overname van personeelsleden altijd heel goed de pensioenen te laten onderzoeken en u te laten adviseren in de (on)mogelijkheden en kosten op dit punt. Voor je het weet komt er niet een lijk, maar een heel kerkhof uit de kast.

Informatie

 • Verzekeringstechniek, De gewone werknemer, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 10 december 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie