Schuld van DGA aan eigenbeheerlichaam: pensioenverplichting voorwerp van zekerheid

Moeder- en dochtermaatschappij (Pensioen-BV) maken deel uit van een fiscale eenheid. Op de balans van de moedermaatschappij staat een pensioenvoorziening ten behoeve van de DGA. De DGA heeft niet onaanzienlijke schulden via een eigenwoninglening, een effectenlening en een schuld in rekeningcourant aan de moedermaatschappij.

Op 1 januari 2012 bedroegen die de schulden bijna € 5,4 miljoen (€ 5.362.946). Op 31 december 2012 was de vordering van de moedermaatschappij in r.c. van € 3.796.972 opgelopen tot € 4.092.765. Het totaal van de schulden van de DGA was opgelopen tot bijna € 5,7 miljoen.

De geconsolideerde balans op 01-01-2012 laat een pensioenverplichting van bijna € 1,2 miljoen (€ 1.195.898) zien.

Op 31-12-2012 is de pensioenverplichting aangegroeid tot bijna  € 1,3 miljoen 
(€ 1.285.888).

Omdat de DGA zo’n aanzienlijke schuld aan de moedermaatschappij heeft, concludeert de inspecteur dat gedeeltelijke aflossing daarvan alleen mogelijk is met verrekening van de pensioenuitkeringen. Dit gegeven maakt dat het pensioen voorwerp van zekerheid is geworden, zodat op grond van artikel 19b, lid 1, onderdeel b Wet LB 1964 de aanspraak als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt aangemerkt.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Hof 's-Gravenhage, Pensioen LB, Pensioen VpB
 • Maandag 1 maart 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie