SCP: gewenste pensioenleeftijd is 61 jaar

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in haar onderzoek naar Aanbod van Arbeid 2016 geconstateerd dat de gewenst pensioenleeftijd op 61 jaar ligt. Onder andere gezondheidsredenen en (mantel)zorg worden als argumenten gegeven. Wel realiseert men zich dat de echte pensioenleeftijd rond 66 jaar ligt. Verder constateert het SCP dat de gewenste pensioenleeftijd gelijk is gebleven ondanks de verhoging van de pensioenleeftijd.

Uit andere onderzoeken blijkt wel dat de feitelijke pensioenleeftijd - in de zin van de uittredingsleeftijd - toch langzaam oploopt richting 64 jaar. Dat is mede het gevolg van het vervallen van VUT- en prepensioenuitkeringen.

De oplossing zit in deeltijd pensioen. Zo lang mogelijk werkzaamheden blijven doen - in deeltijd - die een werknemer kan en leuk vindt in combinatie met deeltijdpensioen.

Er zal normaliter altijd een fors verschil blijven tussen de echte (mogelijke) pensioenleeftijd en de gewenste.

Ook valt op dat - met name lager geschoolden - weinig doen aan bijscholing. Daardoor zal het in elk beroep op oudere leeftijd steeds moeilijker worden. Een 'leven lang leren' lijkt dan ook een noodzakelijk kwaad om langer werken en later pensioneren ook daadwerkelijk te bewerkstellingen.

Overige conclusies uit het rapport zijn (o.a.):

 • Nederlanders werken meer, zorgen meer, maar scholing blijft constant. De combinatie werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen.
 • Een op de vijf werkenden met een zorgtaak (kindzorg of mantelzorg) ervaart combinatiedruk. Zelfstandigen ervaren meer combinatiedruk dan werknemers.
 • Laagopgeleiden en mensen met een flexibel arbeidscontract volgen minder scholing. Zij hebben ook minder toegang tot flexibele werkvormen, zoals thuiswerken.
 • Ook oudere werknemers volgen relatief weinig scholing. Het verlenen van mantelzorg neemt juist toe met de leeftijd. Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Groepen die weinig formele scholing ontvangen (zoals een cursus of opleiding) compenseren dit niet door meer informeel leren (bijleren door het werk te doen).
 • Thuiswerken neemt toe. Het thuis afmaken van (over)werk is de belangrijkste reden voor thuiswerk, niet het combineren werk en zorg.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen
 • Dinsdag 30 augustus 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie