Sectorpremiepercentage

Een uitzendbureau in de agrarische sector hanteert ten onrechte het lage sectorpremiepercentage. De uitzendkrachten waren slechts in dienst voor het aspergeseizoen en dat is minder dan één jaar. Het hoge sectorpremiepercentage is van toepassing.

A, een met X verbonden lichaam, exploiteert een aspergeproductiebedrijf. Tot 2014 werden hiervoor jaarlijks een groot aantal seizoenarbeiders geselecteerd en geworven in onder andere Letland en Griekenland. X is op 14 februari 2014 opgericht. In 2014 bestonden haar activiteiten uit het ter beschikking stellen van personeel. X heeft in dat jaar 214 uitzendkrachten geworven. Gelet op de start van het aspergeseizoen, werden de uitzendkrachten eerst ingezet bij A. Met ieder van de uitzendkrachten heeft X een drietal overeenkomsten gesloten. X heeft premies afgedragen op basis van de lage sectorpremie van 0,98% in verband met het loon dat aan de uitzendkrachten is betaald. De Belastingdienst heeft nageheven naar de hoge sectorpremie van 7,58%. De vraag is of dat terecht is.
Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant en in hoger beroep Hof Den Bosch is dat het geval. Uit de overeenkomsten blijkt dat de uitzendkrachten niet voor ten minste een jaar bij X in dienstbetrekking zouden staan, doch slechts voor het aspergeseizoen. X voldoet daarom niet aan de voorwaarden van artikel 2, lid 3, Besluit Wfsv, zodat de Belastingdienst terecht op basis van het hoge premiepercentage heeft nageheven. Het beroep van X op gewekt vertrouwen heeft geen succes.

 

De regeling m.b.t. sectorpremiepercentages zal met het van kracht worden van de Wet arbeidsmarkt in balans verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een regeling waarbij ingeval van flexarbeid het premiepercentage 5 procentpunten hoger ligt dan ingeval van arbeid op basis van een vast dienstverband.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 7 maart 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie