SER-advies: medezeggenschap werknemers kleine bedrijven ten aanzien van pensioen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 20 februari 2017 een advies gepubliceerd over medezeggenschap van werknemers van kleine bedrijven, zonder ondernemingsraad, ten aanzien van pensioen.

Alvorens een werkgever besluiten kan doorvoeren betreffende het vaststellen, wijzigen of intrekken van een pensioenregeling, is in eerste instantie instemming van de ondernemingsraad vereist. Echter, niet alle werkgevers zijn verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) hebben geen ondernemingsraad. Daar geldt een apart regime voor medezeggenschap via de personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering.

De SER, die de regering adviseerde het instemmingsrecht van de ondernemingsraad aan te passen, hetgeen heeft geresulteerd in de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) die sinds 1 oktober 2016 van kracht is, geeft aan dat het toekennen van een instemmingsrecht voor de personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering niet nodig is en geeft de volgende aanbevelingen:

 • het bevorderen van bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en/of personeelsvergadering (PV) binnen en buiten de WOR.
 • het versterken van enkele bevoegdheden van de PVT en/of PV binnen de WOR, te weten het informatierecht, de informatieplicht (die op werkgever rust) en het initiatiefrecht ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen;
 • het bevorderen van onafhankelijke en betaalbare informatievoorziening inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen.

 

Informatie

 • Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 3 maart 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie