SER-verkenning teleurstellend!

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft haar verkenning van het 'persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling' uitgebracht. Deze verkenning is teleurstellend en wel om twee redenen. Allereerst omdat iedereen een echt advies had verwacht en niet de zoveel 'verkenning' van mogelijkheden voor een nieuw pensioenstelsel. Ten tweede om de inhoud zelf.

Datgene wat de SER beoogd is niet mogelijk en levert alleen maar andere discussies op.

Wat beoogt de SER. Zij wil voor iedereen een persoonlijke pensioenrekening, maar wel een collectieve buffer vormen. Die buffer moet dan gevormd worden in 'goede tijden' en aangesproken in 'slechte tijden'.

Daarnaast bedoelt ze met collectieve risicodeling niet alleen beleggingsrisico (of eigenlijk opbrengsten) maar ook kort- en langlevenrisico. Dat deze laatst risico's worden gedeeld is prima en logisch. Maar waarom niet bijvoorbeeld het advies/optie om een deel van het pensioen als lumpsum of een deel niet als levenslang pensioen gebruiken? Uit alle andere onderzoeken blijkt hier toch behoefte aan? Zeker werknemers met een zwaar beroep en/of een laag beroep, leven immers significant korter en willen dat zeker.

Dan terug naar het rapport. De SER beoogt dat een werknemer een deel van zijn behaalde rendement afstaat aan de collectieve buffer. Deze buffer wordt weer aangesproken als het rendement tegenvalt en om indexatie te  financieren. Eigenlijk zegt de SER dus gewoon dat ik een deel van mijn pensioenpremie-inleg moet afstaan aan het collectief.

Met het creëren van een buffer, waarbij aangetekend dat de pensioenfondsen momenteel helemaal geen buffer hebben, ontstaat de discussie hoe die te vormen en wanneer aan te spreken. Dat lijkt mij een vergelijkbare discussie als nu met de 'dekkingsgraden'.

Ook ontstaat dan een zelfde discussie als nu in hoeverre ik bij wisseling van baan/pensioenfonds een (deel) van mijn buffer meekrijg.

Verder laat de SER zich niet uit hoe de transitie van het huidige collectieve systeem naar het nieuwe systeem nu precies moet plaatsvinden. En de 'herverdeling' van de € 100 miljard die daarmee gemoeid is, is toch een van de essentiële onderdelen van het nieuwe pensioensysteem.

Als dan ook nog de gevolgen van de afschaffing van de doorsneepremie, er allerlei afspraken tussen sociale partners - per sector/fonds - en nog vele fiscale en civieljuridische  aspecten opgelost moeten worden dan zijn we er nog lang niet.

Over een eventuele pensioenplicht tot slot, ook voor ZZP-ers, laat de SER zich niet uit, ook een essentieel aspect lijkt mij.

Al met al dus, een echt wel deskundige, maar verder teleurstellende verkenning waar we niet verder mee komen. Individueel verhoudt zich niet met verplicht  collectief is mijn conclusie.

Informatie

  • Verzekeringstechniek, Actuariële Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 21 mei 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas