Sluit het pensioen aan bij een mooi pensioen?

Hieronder geven wij de fiscale maxima voor pensioenregelingen. Wie weet brengt u dit op het idee om een initiatief tot een pensioenaanpassing voor te stellen.

1) (“Witteveen”) AOW-franchise

Omdat er een staatspensioen (de AOW) is en er dus al pensioen is geregeld, is het logisch en fiscaal verplicht dat over een gedeelte van het salaris geen pensioen wordt opgebouwd. Des te lager deze aftrek ( franchise) hoe hoger de pensioenopbouw.

Franchise 2016: middelloon (en beschikbare premie) € 12.953,00 en eindloon € 14.657,00.

2) Verlaagde franchise

Als de pensioenopbouw niet maximaal is, is het toegestaan om de franchise te verlagen onder de “Witteveen-franchise”.

Medewerkers met de laagste salarissen profiteren hiervan (relatief) het meest. Ook voor de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen levert een zo laag mogelijke franchise het meeste pensioen op. Bedrijven die het verzorgen van hun medewerkers belangrijk vinden hanteren een zo laag mogelijke franchise.

Verlaagde franchise bij opbouw middelloon (en beschikbare premie) bij opbouw tot 1,701%
€ 10.343,00 en tussen 1,701 en 1,788% € 11.675,00.

3) Pensioenopbouw

Na de verlaging van het salaris met de AOW-franchise wordt de pensioengrondslag gevonden. Over dit bedrag zegt de werkgever een jaarlijkse pensioenopbouw toe. De maxima zijn als volgt:

Eindloon (67 jaar) 1,657%
Middelloon (67 jaar) 1,875% (65 jaar 1,657%)
Pensioendatum 67 jaar is niet verplicht.

Het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% (1,3% middelloon of 1,16% eindloon) van het ouderdomspensioen.

Leeftijdsklassen
tot 67 jaar
Percentage van pensioengrondslag (4%)Percentage van pensioengrondslag (3%)
15-194,1%7,2%
20-244,7%8,0%
25-295,7%9,3%
30-346,9%10,8%
35-398,4%12,5%
40-4410,2%14,6%
45-4912,5%17,0%
50-5415,4%19,8%
55-5918,9%23,3%
60-6423,6%27,7%
65-6727,7%31,5%

4) inflatiecorrectie

Het maximale percentage dat verzekerd mag worden bedraagt 3%

De inflatie is in 2015 uitgekomen op ca. 1%. Eigenlijk zouden opgebouwde en ingegane pensioenen dus met minimaal dit percentage moeten stijgen om “bij te blijven”.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 19 december 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie