Snellere uitstroom uit Ziektewet door Wet bezava

Mensen die ziek zijn stromen sneller uit de Ziektewet sinds de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (bezava) van kracht is. Dit blijkt uit de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2014. De Wet bezava is op 1 januari 2013 ingevoerd en heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WIA door degenen van wie het dienstverband is geëindigd, uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit gebeurt via prikkels richting werkgevers en werknemers, waaronder de aanpassing van het Ziektewetcriterium na een jaar. Met de invoering van de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling is de verblijfsduur in de Ziektewet dus korter geworden. Een nog even groot aantal mensen doet een beroep op de Ziektewet, maar maakt er korter gebruik van. De volledige tekst van de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2014 is te vinden op de website van het UWV. Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is sinds de invoering van de Wet bezava sterker gegroeid dan in de daaraan voorafgaande jaren. In 2015 zijn 6.700 van de 380.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Deze bedrijven vertegenwoordigen 31 procent van de totale loonsom. In 2014 was dat aandeel nog 24 procent. De eigenrisicodragers zijn voor een belangrijk deel grote werkgevers. De onderzoekers geven in de monitor aan dat er op dit moment nog geen volledig zicht te geven is op de werking van de Wet bezava. De doorlooptijd van de nieuwe Wet is hiervoor, ruim 2,5 jaar na de invoering, te kort. Pas sinds 2015 stromen de eerste vangnetters onder het regime van de Wet bezava (vangnetters met een eerste ziektedag op of na 1 januari 2013) de WIA in. Een tweede belemmering is dat meldingen over eerste ziektedagen van degenen van wie het dienstverband is geëindigd tot 2 jaar na dato bij UWV binnen kunnen komen.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 18 januari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie