Staakt echtgenoot zijn onderneming door uittreden van zijn echtgenote uit vof?

Belanghebbende, zijn echtgenote en zijn zoon vormen een vof. De echtgenote treedt in 2016 uit. Rechtbank Noord-Holland geeft antwoord op de vraag of belanghebbende door de uittreding van zijn echtgenote ook zijn onderneming in 2016 staakt en hij daarom recht heeft op bepaalde stakingsfaciliteiten.

In 2005 is de zoon van belanghebbende en zijn echtgenote toegetreden tot de vennootschap onder firma (vof), die belanghebbende en zijn echtgenote vormen. Na toetreding van de zoon is de winstverdeling: belanghebbende 45%, zijn echtgenote 5% en zijn zoon 50%.

Op 31 maart 2016 wordt het bedrijfspand verkocht. Het bedrijfspand behoort tot het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen van belanghebbende en zijn echtgenote, ieder voor de helft. Belanghebbende heeft in 2016 uit zijn helft van de verkoopopbrengst een lijfrente gekocht voor een bedrag van € 80.000.

De echtgenote is vervolgens per 1 juni 2016 uitgetreden. Direct na uittreding van zijn echtgenote heeft belanghebbende de vof samen met zijn zoon voortgezet, onder dezelfde naam en met dezelfde activiteiten. Er is bij die gelegenheid geen nieuwe vof-overeenkomst opgemaakt. Na uittreding van de echtgenote is de winstverdeling: belanghebbende 50% en zijn zoon 50%.

Belanghebbende houdt in zijn aangifte inkomstenbelasting 2016 rekening met de stakingsaftrek en trekt € 80.000 af als premie vanwege omzetting van stakingswinst in een lijfrente. Volgens belanghebbende staakt ook hij door de uittreding van zijn echtgenote zijn onderneming en heeft hij daarom recht op deze stakingsfaciliteiten. De inspecteur is het hier niet mee eens en corrigeert de aangifte.

Rechtbank Noord-Holland overweegt op grond van artikel 3.79 Wet IB 2001 en artikel 3.129 Wet IB 2001 dat belanghebbende enkel in aanmerking komt voor toepassing van de stakingsfaciliteiten indien hij zijn onderneming in 2016 geheel (beide stakingsfaciliteiten) dan wel gedeeltelijk (enkel de premieaftrek vanwege omzetting van stakingswinst in een lijfrente) heeft gestaakt. Daarvoor is nodig dat belanghebbende in de loop van 2016 is opgehouden winst uit onderneming te genieten uit (een gedeelte van) zijn onderneming. Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat dit zich heeft voorgedaan. De rechtbank stelt daarbij voorop dat een vof ingevolge artikel 7A:1683 aanhef en ten derde BW in beginsel civielrechtelijk wordt ontbonden door opzegging van een vennoot. Tussen partijen is echter niet in geschil dat de uittreding van de echtgenote wel een verandering in de persoonlijke samenstelling en winstverdeling binnen de vof, maar niet in de (overige) afspraken tussen de vennoten of in het vermogen van de vof tot gevolg heeft gehad. Ook is ter gelegenheid van de uittreding niet een nieuwe vennootschapsovereenkomst opgesteld.

Ook zijn er volgens de rechtbank geen andere aanwijzingen dat belanghebbende zijn onderneming in 2016 geheel of gedeeltelijk heeft gestaakt. De rechtbank wijst in dit verband erop dat het winstaandeel van belanghebbende als gevolg van de uittreding van zijn echtgenote niet is verminderd, maar juist is vergroot, en dat de werkzaamheden van de vof in dat verband niet zijn gewijzigd of ingekrompen.

Belanghebbende heeft derhalve geen recht op de toepassing van de stakingsaftrek en de premieaftrek vanwege omzetting van stakingswinst in een lijfrente.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van staking van de IB-onderneming zie dan de Masterclass - Bedrijfsopvolging voor familiebedrijven: beperk de belastingdruk! In deze masterclass komen onder meer de fiscale aspecten van een bedrijfsoverdracht naar voren. Schrijf je in en na de training beschik je over voldoende kennis om het onderwerp bedrijfsoverdracht met jouw relaties te bespreken en hen hierbij op weg te helpen en te adviseren.

Zoek je verbreding naar life events, zie dan de opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA) Deze opleiding is ook gericht op overdracht en de IB-ondernemer. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified life event advisor!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Woensdag 28 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas