Staatssecretaris van Financiën: Goedkeuring voor te laat ingediende informatieformulieren afwikkelen pensioen in eigen beheer

De Staatssecretaris van Financiën geeft in een besluit een algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het informatieformulier bij het afkopen van een pensioen in eigen beheer (PEB) of het omzetten hiervan in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting.

 

De staatssecretaris keurt onder twee voorwaarden goed dat een informatieformulier dat binnen een jaar na de afkoop of de omzetting van het PEB bij de Belastingdienst is of wordt aangeleverd, in afwijking in zoverre van artikel 12c lid 2 UBLB, als tijdig wordt aangemerkt. Heeft de afkoop of omzetting van het PEB meer dan 46 weken voorafgaand aan de publicatiedatum van dit besluit plaatsgevonden dan wordt het informatieformulier eveneens als tijdig aangemerkt als dit uiterlijk zes weken na deze publicatiedatum is aangeleverd.

Indien de inspecteur constateert dat op een aangeleverd informatieformulier de vereiste medeondertekening door een (gewezen) partner ontbreekt, geeft hij de DGA de mogelijkheid om binnen zes weken de ontbrekende medeondertekening alsnog op te nemen en het formulier, voor zover nodig, aan te vullen met de gegevens van de (gewezen) partner.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2018 en werkt terug tot en met 1 april 2017.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen
 • Woensdag 7 november 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie