Stakingslijfrente voor ondernemers uitgelegd

Een ondernemer (eenmanszaak, VOF, maatschap) die zijn onderneming staakt heeft te maken met stakingswinst. Deze stakingswinst is progressief belast in box 1 als winst uit onderneming. Deze stakingswinst kan onder voorwaarden worden gebruikt voor de aankoop van een oudedagsvoorziening. Dan hoeft er niet te worden afgerekend over de stakingswinst, maar wordt belasting betaald over de termijnen die worden uitgekeerd. Hierdoor ontstaat mogelijk een belastingvoordeel.

De stakingswinst bestaat uit de stille reserves (bijvoorbeeld op een pand) de fiscale reserves die vrijvallen, zoals de oudedagsreserve en eventuele goodwill.

Vrijstelling

Een ondernemer die stakingswinst geniet kan die stakingswinst gebruiken voor de aankoop van een oudedagsvoorziening (lijfrente). Hoeveel er kan worden omgezet in een lijfrente is afhankelijk van de situatie.

De stakingswinst kan worden omgezet in een lijfrente, maar nooit meer dan een bedrag van
€ 435.652,- als:
•    de ondernemer ten tijde van het staken de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt of
•    de ondernemer ten tijde van het staken voor 45% of meer arbeidsongeschikt is of
•    de onderneming wordt gestaakt door het overlijden van de ondernemer
€ 217.833,- als:
•    de ondernemer ten tijde van het staken de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of
•    de aan de ondernemer toekomende termijnen van lijfrenten dadelijk ingaan
€ 108.922,-
•    in de overige gevallen

Deze maximale vrijstelling dient vervolgens nog te worden verminderd met de reeds opgebouwde (oudedags)voorzieningen.

Reeds opgebouwde voorzieningen zijn:
•    de waarde in het economische verkeer van het opgebouwde pensioen als ondernemer
•    het bedrag van de oudedagsreserve bij de aanvang van het kalenderjaar;
•    de bedragen die op grond van de jaar- en reserveringsruimte en de omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente in het verleden zijn afgetrokken. Daaronder wordt ook verstaan alle lijfrentepremies die tussen 1992 en 2001 in aftrek zijn gebracht op grond van de toen geldende 2e tot en met 5e tranche.
•    de eerder genoten vrijstelling(en)

Jaarruimte

In het jaar van staking bestaat de winst niet alleen uit de 'normale' winst, maar ook uit de stakingswinst. Hierdoor neemt de grondslag voor de jaarruimte in het jaar van staken ook toe. Er kan dus ook nog gebruik worden gemaakt van de (hogere) jaarruimte)

Lijfrente bij de eigen BV

De stakingswinst die voor een lijfrente wordt aangewend, hoeft niet altijd te worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of een bank. Het is ook mogelijk de lijfrente onder te brengen bij de voorzettende ondernemer (bij overdracht aan een andere ondernemer) of de voorzettende onderneming (bij overdracht aan een BV). Staking van een onderneming komt in de praktijk veel voor als een ondernemer besluit de onderneming te beëindigen en verder te gaan als BV. Op die manier kan een lijfrente worden bedongen bij de eigen BV, zodat er op dat moment niet hoeft te worden afgerekend over de stakingswinst, maar gaat het ook niet ten koste van liquiditeiten, daar er geen lijfrente elders wordt afgestort, maar in de eigen BV

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 30 maart 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas