Stand van zaken diversiteit samenstelling pensioenfondsbesturen

Minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer op 10 februari jl. geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de samenstelling van pensioenfondsbesturen.

 

Aanleiding hiervoor was de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, waarbij onder meer naar voren kwam dat veel pensioenfondsen nog geen vrouwelijke of geen jongere bestuurder hebben.

Uit het nalevingsonderzoek 2018/2019 van de Monitoringscommissie Code blijkt dat zowel het aantal jongeren als het aantal vrouwen dat zitting heeft in pensioenfondsbesturen wederom is gestegen.

 

De stijging blijft echter achter bij de doelstellingen die de sector zichzelf in de Code Pensioenfondsen had gesteld. In elk pensioenfondsbestuur zou ten minste één vrouw en één man, en ten minste één persoon jonger dan 40 jaar en één persoon ouder van 40 jaar moeten hebben.

 

Onderstaand overzicht toont het percentage van alle pensioenfondsen waarin vrouwen en/of jongeren in het bestuur zijn opgenomen.

 

Percentage pensioenfondsen met vrouw en/of jongere in bestuur

jaar

Vrouw

in bestuur

Jongere

in bestuur

Geen vrouw en geen Jongere

in bestuur

2018

72%

45%

19%

2017

64%

38%

28%

2016

59%

38%

30%

 

Verder blijkt dat niet-divers samengestelde pensioenfondsbesturen steken hebben laten vallen ten aanzien van de opvulling van vacatures om de beoogde doelstelling te realiseren. Te vaak werd een man of een oudere benoemd, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

 

Benoemingen in niet-divers samengestelde besturen (2018)

 

Aantal (percentage) in 2018

Benoemingen van vrouwen in besturen zonder vrouw

 4 vrouwen van de 10 benoemingen (40%)

Benoemingen van jongeren in besturen zonder jongere

 9 jongeren van de 38 benoemingen (24%)

Benoemingen binnen besturen zonder vrouwen en zonder jongeren

 4 jongere mannen  van de 19 benoemingen (21%)

 2 jongere vrouwen van de 19 benoemingen (10,5%)

 2 oudere vrouwen  van de 19 benoemingen (10,5%)

11 oudere mannen van de 19 benoemingen (58%)

 

In de gepresenteerde cijfers zijn de effecten van de stimuleringsmaatregelen om de diversiteit in pensioenfondsbesturen te vergroten, die in 2018 met de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid zijn afgesproken, nog niet zichtbaar.

 

Toch hoopt de minister de effecten van die maatregelen de komende jaren wel terug te zien.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Verplichtstelling
 • Woensdag 12 februari 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie