Stand van zaken financiële positie pensioenfondsen

Op 29 januari 2019 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) cijfers gepubliceerd met betrekking tot de dekkingsgraden van pensioenfondsen.

Uit die cijfers, die door de pensioenfondsen zelf aan DNB zijn verstrekt, blijkt dat het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen met € 46 miljard is afgenomen naar € 1.328 miljard. Tegelijkertijd namen de verplichtingen met

€ 40 miljard toe.

Oorzaak was de flinke koersdaling op de aandelenmarkten en de dalende rentes.

Vrijwel alle pensioenfondsen zagen daardoor hun financiële positie in het laatste kwartaal van 2018 achteruitgaan. De (gemiddelde) dekkingsgraad daalde met 7%-punt gedaald naar 103,3%.

 

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden, die de maatstaf voor eventuele afstempeling van de pensioenen vormt, daalde voor de sector als geheel met 0,6%-punt naar 108,4%. De vereiste minimum beleidsdekkingsgraad bedraagt 104,2%. Dit geeft een ietwat vertekend beeld, omdat het merendeel van de deelnemers pensioenaanspraken heeft bij een fonds met een aanzienlijk lagere beleidsdekkingsgraad. Het gaat hierbij om 3,5 miljoen actieve - en 4,9 miljoen gewezen deelnemers en 2 miljoen pensioengerechtigden, die eind 2018 waren aangesloten bij een pensioenfonds waarvan de dekkingsgraad onder het wettelijk minimum lag.

Deze aantallen komen overeen met 63%, 50% respectievelijk 59% van alle actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Informatie

  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen Civiel, Verplichtstelling
  • Woensdag 30 januari 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas