Stand van zaken financiële positie pensioenfondsen

Op 20 oktober jl.  hebben de grote pensioenfondsen ABP (ambtenaren en onderwijs), PFZW (Zorg), PMT en PME (metaal) en Bouw hun kwartaalcijfers gepubliceerd.

De kwartaalcijfers worden sterk beïnvloed door de coronacrisis. Bij de bepaling van de dekkingsraden zijn verschillende krachten aan het werk. En verhoging van de levensverwachting doet de verplichtingen van een fonds stijgen, omdat er langer pensioen moet worden uitgekeerd, terwijl een daling van de rente de verplichtingen juist doet toenemen. Het rendement op beleggingen bepaalt mede hoe de bezittingen ervoor staan.

Afgelopen kwartaal kende zowel meevallers als tegenvallers. De rente daalde licht, maar de levensverwachting daalde ook en de aandelen werden meer waard. Uiteindelijk zal de stand van 31 december 2020 bepalend zijn of pensioenen in 2021 afgestempeld moeten worden.

Vorig jaar kon korting worden afgewend door de tijdelijke regeling waarbij pensioenfondsen niet hoefden te korten de beleidsdekkingsgraad boven de 90% lag. Deze regeling is verlengd voor 2021. Op basis van de huidige cijfers, zoals uit onderstaand overzicht blijkt, zitten de twee grootste pensioenfondsen (ABP en PFZW) net onder die grens van 90%. PMT en PME zitten op het randje op het randje. Met deze huidige dekkingsgraden blijft de kans op kortingen voor 2021 nog steeds aanwezig. Dat geldt overigens niet voor het pensioenfonds voor de Bouw. Daar liggen de dekkingsraden ruim boven de 100%.

Dekkingsgraden derde kwartaal: 30-09-2020

 

ABP

PFZW

PMT

PME

Bouw

actuele dekkingsgraad

88,2%

88,5%

92,2%

93,7%

107,1%

beleidsdekkingsgraad

88,7%

89,8%

92,1%

92,6%

106,4%


De dekkingsgraad geeft de verhouding tussen de bezittingen (vermogen, beleggingen) en de verplichtingen (huidige en toekomstige pensioenuitkeringen) weer.

Bij een dekkingsgraad van 100% is een pensioenfonds in evenwicht. Naarmate de dekkingsgraad hoger is dan 100%, des te gezonder is het fonds. Er is dan meer in kas dan aan verplichtingen uit staat.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Hiermee is de beleidsdekkingsgraad stabieler dan de actuele dekkingsgraad aangezien uitschieters worden genivelleerd. De beleidsdekkingsgraad vormt ook de graadmeter voor het afstempelen of indexeren van het pensioen.

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Verplichtstelling
  • Maandag 26 oktober 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas