Stand van zaken ‘Vergeten pensioenen’

Naar aanleiding van het artikel in het AD (oktober 2018) getiteld ‘Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen’ zijn Kamervragen gesteld. Minister Koolmees van SZW gaf bij de beantwoording van die vragen aan in overleg te willen treden met de sector om een passende oplossing te vinden voor de knelpunten die worden ervaren.

Uit dit overleg is naar voren gekomen dat pensioenuitvoerders nog vele pensioenrechten in hun administratie hebben staan, die niet uitgekeerd kunnen worden omdat men over onvoldoende informatie met betrekking tot de rechthebbenden beschikt. De beschikbare informatie uit de Basisregistratie personen (BRP) en van het UWV en de SVB is niet in alle gevallen afdoende de rechthebbende(n) te achterhalen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben pensioenuitvoerders geen toegang meer tot bepaalde bestanden, zoals informatie betreffende de Registratie niet-ingezetenen (RNI). De RNI bevat persoonsgegevens over personen die in het buitenland wonen. Pensioenuitvoerders hebben tot op heden toegang tot de RNI, voor zover het betrekking heeft op personen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt.

 

In samenwerking tussen de SVB, de Pensioen Federatie en pensioenuitvoeringsorganisatie APG wordt in 2019 gestart met een pilot, waarmee pensioenuitvoerders ook toegang krijgen tot het deel van de RNI waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

De verwachting is dat hiermee de meeste ontbrekende persoonsgegevens achterhaald kunnen worden, zodat de ‘vergeten pensioenen’ alsnog uitgekeerd kunnen worden.

Informatie

 • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen Civiel
 • Woensdag 30 januari 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie