Stand van zaken Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden

Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel voor het wijzigen van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen ingediend. Het is de bedoeling van het wetsvoorstel om de OR duidelijkere bevoegdheden te geven. Inzake het aangaan, wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst heeft de OR in principe altijd instemmingsrecht, tenzij sprake is van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Inzake de uitvoeringsovereenkomst krijgt de OR in principe géén instemmingsrecht, tenzij hierin zaken geregeld worden die de pensioenovereenkomst raken. Dat is in ieder geval zo voor de toeslagenregeling en de wijze van vaststelling van de premie. Sinds het wetsvoorstel zijn er een verslag (19 februari 2016), nota naar aanleiding van het verslag (20 april 2016) en nota van wijziging gepubliceerd. Hierin komt de positie van de OR bij een APF aan de orde en ook de nog steeds aanwezige onduidelijkheid van de positie van de OR ten opzichte van de uitvoeringsovereenkomst en daaruit mogelijk voortvloeiende procedures. Dit heeft ertoe geleid dat de bepaling omtrent de uitvoeringsovereenkomst wordt aangepast, in die zin dat het woord ‘directe’ voor invloed is verwijderd en de rol van de OR ten opzichte van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen wordt verduidelijkt. Op 7 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

Informatie

 • De gewone werknemer, Governance, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 22 juni 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie