Standpunten en Ontwerpbesluit opnemen pensioengeld ineens

In het Pensioenakkoord en in het bijzonder in het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is voorzien in de mogelijkheid om bij pensionering maximaal 10% van het pensioengeld op te nemen.

Op 15 oktober 2020 is het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet i.v.m. de mogelijkheid tot het opnemen van een bedrag ineens bij pensionering.

Aangezien op pensioenuitvoerders de verplichting rust om deelnemers correct, duidelijk en evenwichtig te informeren voorziet het Ontwerpbesluit in een informatieverplichting voor pensioenuitvoerders. Zij moeten de deelnemers wijzen op mogelijke effecten voor hun fiscale en inkomenspositie en aangeven waar bepaalde informatie te verkrijgen is.

Diverse partijen hebben al gereageerd op het Ontwerpbesluit.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is van mening dat mensen niet zomaar ineens bij pensionering een deel van hun pensioengeld zouden mogen opnemen. Ook Adfiz heeft zo zijn bedenkingen. Zo blijkt uit de internetconsultatie. Tenslotte geeft de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) aan dat sterk moet worden ingezet op inwinnen van informatie alvorens tot de opname van een bedrag ineens over te gaan.

Het opnemen van een bedrag ineens bij pensionering kan verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen wordt daardoor het toekomstige pensioen lager, maar mensen kunnen in het eerste jaar een aanzienlijk deel van die extra opname verliezen. In eerste instantie moet over die extra opname belasting worden betaald. Komt men daardoor in een hogere belastingschijf dan kan zomaar een groot deel van de extra opname worden weg belast. Maar dat is nog niet alles. Naast de belastingheffing kunnen mensen ook nog eens geconfronteerd worden met het verlies van zorgtoeslag en huurtoeslag. Bovendien stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en daalt de algemene heffingskorting. Kortom, van de opname van een in eerste aanleg aantrekkelijk ogend bedrag, blijft dan in de praktijk niet zoveel over.

Daarom pleit de VCP voor strikte voorwaarden en duidelijke voorlichting over de gevolgen de een opname van pensioengeld ineens.

Voorwaarden

De opname van een bedrag ineens zou alleen mogelijk moeten zijn bij volledige pensionering en niet in combinatie met andere flexibiliseringsmogelijkheden, zoals een hoog/laag-constructie. Een maximale opname van de helft van de voorgestelde 10% wordt door de VCP als voldoende beschouwd.

Voorlichting

Op de vraag wie die duidelijke voorlichting over de gevolgen van de opname ineens zou moeten geven, pleit de VCP voor een onafhankelijke overheidsinstantie, zoals de belastingdienst of de SVB, i.p.v. de pensioenuitvoerders, omdat deze organisaties een beter inzicht hebben in het totale financiële plaatje.

Adfiz, komt met soortgelijke overwegingen, maar kiest voor advisering en een financiële kennistoets die door de pensioenuitvoerder zou moeten worden afgenomen.  De daaraan verbonden kosten zouden fiscaal aftrekbaar gemaakt moeten worden.

De KPS zoekt het meer bij de werkgevers.

Voor meer reacties kan men de internetconsultatie raadplegen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 26 oktober 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas