Stichting Pensioenbehoud en eigendomsrechten

De 'stijd' tussen de generaties lijkt  inmiddels begonnen. De Stichting Pensioenbehoud heeft antwoord gekregen op haar brief waarin ze een kritisch noot plaatste bij zowel de toetsing van de Raad van State aan Europese wetgeving als aangeeft c.q. zich afvraag hoe het met de eigendomsrechten is gesteld en in hoeverre ze daar rechtstreeks een beroep op kan doen.

Het antwoord van Staatssecretaris Klijnsma laat zich uiteraard raden. De Raad van State toetst goed en er zijn niet 'meer rechten' dan gewoon gebaseerd op Art 1 EVRM en artikel 17 EU-handvest. Ook stelt ze dat artikel 17 geen verdergaande rechten geeft en geen horizontale werking heeft zodat deelnemers pensioenfondsen kunnen aanspreken.

Het gaat in deze niet zozeer om de vraag en het antwoord alswel dat gepensioneerden zich uiteraard met alle mogelijke middelen gaan verzetten tegen verlaging van pensioenrechten. Ook als pensioenfondsen gesplitst gaan worden, zal dat gevolgen hebben voor de mogelijkheid om intergenerationeel risico's te delen.

De hele discussie omtrent aantasting van eigendomsrechten lijkt mij lastig nu er zorgvuldige wetgeving ligt in het hele pensioendossier en er nu eenmaal keuzes gemaakt moeten worden hoe met de pensioengelden om te gaan. Behoud van 'eigendomsrechten' van de ene groep impliceert mijns inziens dan automatisch aantasting van 'eigendomsrechten' van een andere groep.

Informatie

 • Internationaal, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Zondag 20 maart 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie