Streep door regeling prepensioen

170221_pencilAfgelopen week is bekend geworden (info ANP) dat winkelketen Coöp de overgangsregeling voor het vroegpensioen heeft afgeschaft. De AWVN pleit zelfs voor het beëindigen van de meeste regelingen van prepensioen.

Wat is het geval?

Met ingang van 1 januari 2006 zijn vut en prepensioenregelingen afgeschaft. Als gevolg van de grote vakbondsdemonstratie op het Museumplein, heeft het toenmalige kabinet indertijd wel een tweetal overgangsregelingen goedgekeurd:

 • Werknemers geboren voor 1 januari 1950 mogen gewoon van de bestaande vut- en prepensioenregelingen gebruik blijven maken.
 • Aan werknemers geboren op of na 1 januari 1950 (en in dienst op 31 december 2005) mag ook een extra pensioen toegezegd worden, dat gerelateerd is aan het aantal achterliggende dienstjaren op 31 december 2005.

Ten aanzien van de financiering van deze extra pensioenaanspraken stond een drietal mogelijkheden open:

 • Direct affinancieren.
 • Lineair affinancieren over de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2021, of eerdere pensioendatum.
 • Affinancieren op het moment van pensionering, doch uiterlijk op 1 januari 2021.

Veel werkgevers hebben indertijd van de overgangsregelingen gebruik gemaakt, waarbij gekozen is voor affinanciering (en toekenning van de extra aanspraken) op de pensioendatum dan wel op 1 januari 2021 als deze datum later ligt. De extra pensioenlasten die hiermee gemoeid zijn, worden betaald door werknemers en werkgevers tezamen.

Uit de info van het ANP blijkt dat men deze overgangsregelingen nu wil afschaffen, aangezien deze te duur worden. Voor mijn gevoel kan dat niet komen door de overgangsregeling van de werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1950. Deze zijn namelijk bijna allemaal met pensioen, dus de kosten van die laatste groep kunnen we met zijn allen nog best opbrengen. Het grote probleem zit hem waarschijnlijk in de aanvullende toezegging van alle overige werknemers, waarvoor tot op heden nog niets afgefinancierd is. Als het goed is, moeten daarvoor natuurlijk wel bestemmingsreserves gevormd zijn (hetzij op de balans van het pensioenfonds, hetzij op de balans van de werkgever), maar het is de vraag of dat daadwerkelijk gebeurd is.

Ik kan mij overigens wel voorstellen dat de kosten van deze overgangsregelingen achteraf bezien veel hoger zijn, dan vooraf verondersteld.

 • In 2006 groeiden de bomen nog tot in de hemel, en de verwachting was dan ook dat een groot deel van de kosten uit het beleggingsrendement gefinancierd kon worden.
 • De overgangsregeling vervalt als een werknemer voor zijn pensioendatum of voor 1 januari 2021 bij een andere werkgever (c.q. in een andere bedrijfstak) gaat werken. En als gevolg van de slechte economische situatie zijn veel minder werknemers van baan geswitcht.
 • Verder is de instroom van nieuwe werknemers als gevolg van de recessie afgenomen, waardoor de lasten door een kleinere groep opgebracht moeten worden.

In het artikel van ANP wordt ook nog als argument genoemd dat alle huidige actieve werknemers meebetalen aan deze regeling, maar slechts een beperkte groep daar gebruik kan maken. Op zich helemaal waar, maar bij de introductie van deze overgangsregelingen was dat allang bekend (zelfs een van de uitgangspunten), dus dat mag feitelijk nu geen reden zijn om deze regeling af te schaffen.

In de meeste overgangsregelingen is overigens wel de voorwaarde opgenomen dat de inkoop van de extra aanspraken alleen plaatsvindt als de financiële middelen het toelaten. Als die er niet zijn, dan houdt het dus gewoon op en hoef je feitelijk juridisch gezien niets te wijzigen.

Ik verwacht overigens dat de vakbonden (en de betreffende werknemers) deze zwaar bevochten overgangsregeling niet zomaar zullen opgeven, maar de tijd zal het leren. En werknemers die vlak voor hun pensioendatum zitten, kunnen met het reglement in de hand aan het rekenen slaan. Want wellicht dat vervroegde pensionering (net voor afschaffing van deze regeling) erg lucratief blijkt te zijn.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 20 augustus 2013

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas