Tarief waardeoverdracht 2014 iets gunstiger

Werknemers hebben wettelijk recht op waardeoverdracht. De aanspraken in een eindloon- of een middelloonregeling worden op basis van het wettelijk standaard tarief omgerekend naar een overdrachtswaarde. Deze waarde wordt van de oude naar de nieuwe uitvoerder overgedragen en bij de nieuwe uitvoerder zullen extra dienstjaren en aanspraken worden vastgesteld.Indien de afkoopwaarde van de verzekering (bij een verzekeringsmaatschappij) bij de oude uitvoerder lager is dan de overdrachtswaarde, dient de oude werkgever het tekort bij te financieren. Een eventueel overschot krijgt hij terug. Pensioenverzekeringen zijn doorgaans gebaseerd op een rekenrente van 3% en oudere contracten op 4%. Aangezien het wettelijk tarief uitgaat van 2,785% zal de overdrachtswaarde hoger zijn dan de afkoopwaarde en dient de oude werkgever bij te betalen. De rekenrente voor 2013 was echter 2,432%, waardoor het verschil ten opzichte van 2013 is afgenomen.Bij de ontvangende partij dient te worden bijbetaald als er sprake is van een tekort of verkrijgt de werknemer extra aanspraken als er sprake is van een overschot. De kans op bijbetalen bij aanname van nieuw personeel is iets toegenomen, maar over het algemeen kan worden gesteld dat de kans op bijbetaling gering is, evenals de te verwachten bijbetaling.Indien sprake is van een premieovereenkomst (zuiver of kapitaal) of een kapitaalsovereenkomst is de afkoopwaarde gelijk aan de overdrachtswaarde en is de overdrachtswaarde bij de ontvangende partij gelijk aan de inkoopsom 

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie