Te lage beloning voor alimentatieplichtige directeur onrechtmatige daad tegen alimentatiegerechtigde?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt over een vordering uit onrechtmatige daad richting een BV wegens het toekennen van een te lage beloning bestuurder in verband met alimentatieverplichting.

Een (toekomstig) alimentatiegerechtigde vordert van een BV een schadeclaim op grond van onrechtmatige daad. Het verwijt is dat de alimentatieplichtige zichzelf als bestuurder te weinig inkomen heeft toegekend om alimentatie te betalen. Dat onrechtmatig handelen om haar alimentatievordering te frustreren, moet ook aan de BV worden toegerekend.

In eerste aanleg krijgt de alimentatiegerechtigde daarin gelijk vooral omdat op grond van een deskundigenrapport bleek dat de liquiditeits- en solvabiliteitspositie het mogelijk maakte om genoeg bedragen aan de BV te onttrekken.

In hoger beroep betwist de alimentatieplichtige dat en stelt dat een goed vermogensbeheer inhield dat nog voldaan kon worden aan de pensioen-, fiscale en financiële verplichtingen. Ook was er de kans tot de bedrijfsactiviteiten zouden moeten verminderen. Het salaris kon dus niet omhoog.

Het gerechtshof vindt dat de alimentatieplichtige onvoldoende aantoont dat de BV geen geld had om volgens de in de alimentatieprocedure vastgestelde verdiencapaciteit te belonen. De genoemde belangen van de BV zijn daarvoor onvoldoende concreet. De BV heeft geen plausibele uitleg gegeven over de hoogte van de beloning die is toegekend, onrechtmatig gehandeld en is daardoor schadevergoedingsplichtig.

Tsja, links of rechtsom wordt de alimentatieplichtige dus toch wel gevonden hier om een bedrag overeenkomstig zijn directe of indirecte verdiensten te betalen aan de ex-partner.

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Maandag 16 maart 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas