Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2017 in september

De jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is € 176,27 netto per werknemer. UWV betaalt dit bedrag in september. Soms gaat dit via de werkgever. De werkgever moet dit bedrag zo snel mogelijk weer doorbetalen aan de werknemer.  De werkgever krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten tezamen met de maandelijkse betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In september krijgt hij een brief met een bijlage waarin is vermeld een overzicht van de werknemers aan wie hij de tegemoetkoming  betaalt.

De tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die iemand heeft door zijn handicap of ziekte. De werkgever kan de tegemoetkoming krijgen voor een of meer van de werknemers. Deze tegemoetkoming is voor mensen:

 • met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering;
 • die ten minste 35 procent arbeidsongeschikt zijn of recht hebben op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren.

De werkgever hoeft de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet te vermelden op de loonstrook of de jaaropgaaf van de werknemer. De tegemoetkoming valt onder de eindheffing en hoort niet tot het individuele fiscale loon of het verzamelinkomen van de uitkeringsgerechtigde. Daarom hoeft de uitkeringsgerechtigde werknemer er geen loonbelasting of inkomstenbelasting over te betalen.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 31 augustus 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie