Terugwerkende kracht nieuwe regeling premieheffing ZW vangnetters ongeoorloofd

De Belastingdienst heeft ten aanzien van werkgever X over 2014 de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WhK) vastgesteld op 2,11%. De beschikking WhK is gebaseerd op o.a. een individuele premiecomponent voor ZW lasten van 1,04%. Deze premiecomponent bestaat uit het landelijk vastgestelde rekenpercentage (0,34% voor het jaar 2014) en een opslag van 0,7% in verband met het individuele werkgevers risicopercentage. Bij de berekening van dit percentage voor 2014 zijn de voor X betaalde ZW uitkeringen in 2012 en het gemiddelde premieloon in 2008 tot en met 2012 van belang. Het voor X in 2012 betaalde bedrag aan ZW uitkeringen (van € 22.849,04) heeft betrekking op één ex werknemer. In geschil is de hoogte van de premiecomponent voor ZW lasten. X bepleit een percentage van 0,34, derhalve zonder de opslag van 0,7% uit hoofde van het individuele werkgevers risicopercentage. Het gaat hierbij om de vraag of de per 1 januari 2014 geldende regeling voor de gedifferentieerde premieheffing ten behoeve van de Werkhervattingskas (WGA en ZW) ter zake van vangnetters in het geval van X tot rechtens onaanvaardbare gevolgen leidt. Het Hof oordeelt dat de Wfsv en het Besluit Wfsv onverbindend zijn voor zover zij een materiële terugwerkende kracht inhouden die op grond van de criteria van het crisisheffing arrest (HR 29 januari 2016, 15/03090) niet te verenigen is met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Dit leidt tot vermindering van het bij beschikking vastgestelde premiepercentage met de daarin begrepen, op basis van gegevens uit 2012 berekende, individuele opslag voor de premiecomponent ZW lasten. Het bij beschikking vastgestelde premiepercentage wordt met 0,7% verminderd. Het Hof verwerpt het standpunt van X dat de vaststelling van het premiepercentage in het onderhavige geval een sanctie is (Gerechtshof Amsterdam 1 november 2017, nr. 16/00592).

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 28 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie