Terugwerkende kracht wetswijziging?

De terugwerkende kracht van een wetswijziging waarbij het herstel van de sectorindeling niet langer kan terugwerken, is mogelijk in strijd met art. 1 EP.

Actualiteit

X is met ingang van 2006 ingedeeld in de sector groothandel. In augustus 2018 heeft X verzocht om wijziging van de sectorindeling per 2013. De Belastingdienst heeft de sectorindeling gewijzigd per 1 september 2018. Tot 29 juni 2018 hanteerde de Belastingdienst het beleid dat een wijziging maximaal vijf jaar kon terugwerken. De afschaffing van deze terugwerkende kracht is ook geregeld in art. 97 lid 2 Wfsv. Dit artikel is ingevoerd bij wet van 29 mei 2019 en werkt terug t/m 29 juni 2018. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat de invoering van art. 97 lid 2 Wfsv met terugwerkende kracht niet leidt tot een schending van het eigendomsrecht van art. 1 EP. De Hoge Raad vernietigt dat oordeel. Het systeem van de Wfsv houdt in dat de sectoraansluiting van rechtswege plaatsvindt. 

De belastingdienst is dus gehouden om foutieve sectorindelingen zoveel mogelijk te herstellen en de gevolgen van deze fouten ongedaan te maken. De in de parlementaire geschiedenis genoemde verwachting dat de voorgenomen wijziging van art. 97 lid 2 Wfsv veel werkgevers ertoe zou kunnen brengen om alsnog de sectorindeling met terugwerkende kracht te wijzigen, kan dan ook niet worden aangemerkt als een dwingende reden die aantasting van het eigendomsrecht kan rechtvaardigen (HR 24 september 2021, nr. 20/02576).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Donderdag 7 april 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas