The 2015 Pension Adequacy Report

De Europese Commissie en het Comité voor Sociale Bescherming (een adviesorgaan voor de ministers van Sociale Zaken in de Raad) hebben hun 2e rapport inzake Pensioen Adequacy uitgebracht.

Zoals te verwachten wordt het Nederlandse Pensioensysteem als goed beoordeeld. Toch heeft de EC een drietal aanbevelingen waardoor ons pensioensysteem nóg duurzamer kan worden.

Allereerst stelt de EC dat de AOW verder gefiscaliseerd moet worden. Dat betekent dat een groter deel via de belastingopbrengsten moet betaald worden, waardoor ook gepensioneerden met een hoog inkomen indirect meebetalen (aan hun eigen AOW).

Onlangs pleitte Prof. Frijns overigens voor juist een hogere AOW in Nederland. En een hogere AOW en een hogere fiscalisering lijken mij 'dubbelop'. Dan is de volgende stap, de AOW inkomensafhankelijk maken snel gemaakt. Daardoor wordt de solidariteit wel erg snel uitgehold.

De tweede is gericht op een hogere en langere arbeidsparticipatie van ouderen. Waarbij met name ook de zware beroepen niet ontzien moeten worden. Beide acht ik juist. De verhoging van het aantal werkende ouderen is gewenst, waarbij langer doorwerken in deeltijd uiteraard de toekomst is.

Tot slot moeten de inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen opgelost worden. Deels wordt dit overigens wel grotendeels veroorzaakt omdat vrouwen veel in deeltijd werken. Onder andere de matige kinderopvang in Nederland is hier mede debet aan.

Al met al logische aanbevelingen die meer met de randvoorwaarden van een robuust pensioensysteem te maken hebben dan met het pensioensysteem an sich.

 

Informatie

  • Internationaal, Pensioen Algemeen
  • Maandag 12 oktober 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas