Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet heeft op 9 december 2020 aangegeven - gezien de financiële gevolgen van de tweede coronagolf - af te zien van een versobering van aantal bestaande steunmaatregelen en onder andere de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (de TONK) als nieuwe steunmaatregel in te voeren.

Het kabinet voert de TONK in voor huishoudens, die door de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in inkomen. Hierdoor kunnen zij in ernstige financiële problemen komen, waardoor zij noodzakelijke kosten zoals de woonlasten niet meer kunnen betalen.

Voor de TONK wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Bijzondere bijstand kan door gemeenten in individuele gevallen worden verstrekt als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen. Gemeenten voeren de bijzondere bijstand uit en hebben daarbij eigen beleidsruimte. Een deel van de huishoudens met financiële problemen is echter niet in beeld bij gemeenten, of komt door gemeentelijke beleidsregels, die de toegang tot en het gebruik van de bijzondere bijstand beperken, op dit moment niet in aanmerking voor ondersteuning. De betrokkenen zijn vaak ook niet bekend met de ondersteuningsmogelijkheden die gemeenten hebben.

De verwachting is dat 1 februari 2021 de uitwerking van de TONK gereed is. Mogelijk zal er ook een handreiking worden opgesteld om de uitvoering te vereenvoudigen en daarmee de uitvoeringslast voor gemeenten te verlichten. Voor zover de gemeentelijke beleidsregels al voldoende ruimte bieden, kunnen individuele gemeenten ook nu al aanvragen voor de beoogde huishoudens afhandelen.

Informatie

  • Diversen
  • Maandag 14 december 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas