Tijdelijke regeling voor terugstorting van te hoge stortingen op lijfrenten

Op 24 juni 2015 is een wijzigingsbesluit met betrekking tot het besluit 'Lijfrenten en periodieke uitkeringen' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 17097). Het gaat om een IB-besluit met een goedkeuring inzake een tijdelijke regeling voor terugstorting van te veel op een lijfrenteproduct betaalde bedragen. Onder voorwaarden mag een 'te hoge premiestorting c.q. inleg' worden teruggestort door de betreffende aanbieder zonder dat sprake is van een afkoop dan wel deblokkering. Hiervoor is wel een verklaring van de inspecteur van de Belastingdienst over het terug te storten bedrag nodig!

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 25 juni 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie