Uitbreiding partnerpensioen op risicobasis en mijnpensioenoverzicht.nl

De afgelopen 10 jaar is er als gevolg van veranderende wet- en regelgeving in combinatie met beperking van kosten het nodige veranderd ten aanzien van het partnerpensioen. Veel pensioenregelingen hebben partnerpensioen op risicobasis en niet meer een partnerpensioen met waardeopbouw. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Uitholling

Bij een partnerpensioen op risicobasis wordt de hoogte berekend op basis van je salaris, het opbouwpercentage en de doorgebrachte diensttijd. Daarbij tellen jaren vanaf datum indiensttreding en bij ontslag vervalt de verzekering zonder waarde. Bij eerste baan tellen alle dienstjaren tot pensioendatum. Na wisseling werkgever telt nog maar vanaf nieuwe datum in dienst. Een uitholling van partnerpensioen. Gemiddeld werken we ongeveer 6 tot 7 jaar bij een werkgever. In ons werkzame leven wisselen we dus ook 6 tot 7 keer van werkgever met de kans op bovengenoemde uitholling van het partnerpensioen.

Wettelijke ruimte

Als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, dan mag je echter alle dienstjaren meenemen, mits je niet meer verzekerd dan 50% van de pensioengrondslag. Daarbij moet rekening worden houden met elders verzekerde pensioenen (in het geval een vorige werkgever nog wel een partnerpensioen met waardeopbouw had). Deze controle is uitvoeringstechnisch lastig. Want hoe weet de uitvoerder wat jij elders hebt opgebouwd. Dat is administratief een ramp. Om die reden wordt - voor zover ik weet - in de praktijk dus geen gebruik gemaakt van deze uitbreidingsmogelijkheid en worden werknemers in toenemende mate geconfronteerd met de uitholling van hun partnerpensioen.

Oplossing

De oplossing is eenvoudig en voor de hand liggend. Maak een koppeling met mijnpensioenoverzicht.nl. Sta uitvoerders toe dat zij, na toestemming van de deelnemer, via een koppeling het elders opgebouwde partnerpensioen inlezen en dat gebruiken bij de berekening van het partnerpensioen op risicobasis. Daardoor kan de diensttijd worden uitgebreid en wordt voorkomen dat het partnerpensioen bovenmatig wordt. En deelnemers die hier niet aan mee willen werken geven geen toestemming, uiteraard met als gevolg dat de diensttijd voor hen niet wordt uitgebreid.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 24 oktober 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas