Uitgezonden ambtenaar en hypotheekrente-aftrek

Belanghebbende heeft haar woning in Nederland aangehouden in de periode dat zij is uitgezonden naar het buitenland. Haar zoon keert eerder terug naar Nederland en gaat in deze woning wonen. De inspecteur staat geen hypotheekrente-aftrek toe vanaf het moment dat de zoon weer in de woning woont. Volgens Hof Den Haag heeft de inspecteur gelijk.

Belanghebbende werkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Belanghebbende woont tot 2 juli 2010 samen met haar partner en haar zoon in een woning in Nederland. Vanaf 2 juli 2010 wonen zij in het buitenland, omdat belanghebbende door het ministerie is uitgezonden. Belanghebbende houdt haar woning in Nederland aan.

De zoon keert in 2016 terug naar Nederland. Hij staat vanaf 24 augustus 2016 volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven op het adres van de woning. In 2019 keren belanghebbende en haar partner terug. Ook zij gaan dan weer in de woning wonen.

Belanghebbende heeft in haar aangifte inkomstenbelasting 2016 de in 2016 betaalde hypotheekrente afgetrokken. De inspecteur corrigeert de hypotheekrente-aftrek vanaf het moment (24 augustus 2016) dat de zoon weer staat ingeschreven op het adres van de woning.

Volgens belanghebbende is zij echter als uitgezonden ambtenaar op grond van artikel 2.2 lid 2 Wet IB 2001 bij fictie binnenlands belastingplichtig gebleven en is de woning al daarom de eigen woning gebleven. Ter onderbouwing wijst belanghebbende op een door het ministerie opgesteld document, waarin staat dat uitgezonden ambtenaren fictief binnenlands belastingplichtig blijven.

Bovendien stelt belanghebbende, dat er geen sprake is van terbeschikkingstelling aan derden, aangezien haar zoon direct voorafgaand aan zijn terugkeer naar Nederland tot haar huishouden behoorde. Volgens belanghebbende wijkt haar situatie daarmee af van de situatie in het arrest van de Hoge Raad van 21 december 2012 (BNB 2013/82), omdat het in die zaak ging om een dochter, die voorafgaand aan haar terugkeer naar de woning, niet tot het huishouden van de ouders behoorde.

Hof Den Haag stelt, dat de woonplaatsfictie van artikel 2.2 lid 2 Wet IB 2001 niet betekent, dat voor de toepassing van de eigenwoningregeling de woning van een uitgezonden ambtenaar, waarin deze tot zijn uitzending woonde, wordt geacht zijn hoofdverblijf te zijn gebleven. Aan de tekst op de website van het ministerie kan belanghebbende geen vertrouwen ontlenen.

Ten aanzien van de stelling van belanghebbende, dat er geen sprake is van terbeschikkingstelling aan derden, is het volgens het hof op zich juist dat de situatie van belanghebbende afwijkt van de situatie in het arrest van 21 december 2012, maar dat leidt niet tot een andere uitkomst. Volgens het hof is de zoon vanaf 24 augustus 2016 zelfstandig een huishouding gaan voeren en behoort derhalve niet meer tot het huishouden van belanghebbende. Het gevolg daarvan is, dat de zoon vanaf dat moment moet worden aangemerkt als derde in de zin van artikel 3.111 lid 6 letter a Wet IB 2001. Verder geeft het hof nog aan, dat het niet aannemelijk is dat de zoon een kraakwacht is.

Het hof oordeelt evenals de rechtbank dat de inspecteur de hypotheekrente-aftrek terecht heeft gecorrigeerd.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van de eigen woning en hypotheekrente-aftrek, schrijf je dan in voor de praktische Workshop - Eigen Woning. In deze interactieve workshop van 90 minuten ga je aan de hand van een business case op een praktische en interactieve manier aan de slag met de eigen woning en met DIA Life Event Advisering

Zoek je meer verdieping over de problematiek van de eigen woning, schrijf je dan in voor onze online Masterclass - De eigen woning in het advies, na afloop van deze masterclass heb je niet alleen een goed inzicht in de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de eigen woning en de eigenwoningschuld, maar ook over de toepasbaarheid daarvan.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 1 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas