Uitkering oorlogsslachtoffers

De berekening van uitkeringen van oorlogsslachtoffers is aangepast aan de eerste vermogensschijf in box 3.

De staatssecretaris van VWS heeft de vragen van de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel beantwoord. Daarmee is de schriftelijke behandeling van de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer afgerond. De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel zal na het zomerreces van de Kamer plaatsvinden. Dit wetsvoorstel handelt over het volgende:
Voor de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv) worden de inkomsten uit vermogen in mindering gebracht op de uitkering (artikel 19, lid 1, onder c, Wuv en artikel 28, lid 1, onder c, Wubo). De inkomsten uit vermogen worden bepaald door de omvang van het vermogen op het moment van de aanvraag van de uitkering te vermenigvuldigen met het rendementspercentage uit artikel 5.2 Wet IB 2001 (box 3). Tot 1 januari 2017 werd in artikel 5.2 Wet IB 2001 bepaald dat dit rendementspercentage 4% bedroeg. Aangezien per 1 januari 2017 in artikel 5.2 niet langer één rendementspercentage wordt genoemd maar drie vermogensschijven waarin een verhouding wordt bepaald tussen twee rendementsklassen met elk hun eigen percentage, kloppen de verwijzingen hiernaar in de Wubo en de Wuv niet langer, waardoor aanpassing van deze wetgeving nodig is. Met dit wetsvoorstel wordt aangesloten bij het rendementspercentage van de eerste schijf.

Informatie

 • Pensioen Varia
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie