Uitkering uit ontslagstamrecht belast in Nederland

Als een werknemer bij beëindiging van een binnen Nederland uitgeoefende dienstbetrekking een ontslagvergoeding krijgt toegekend, vormt zo’n vergoeding in beginsel belastbaar loon. Tot 2014 kon men een ontslagvergoeding ontvangen in de vorm van een vrijgesteld stamrecht. Dit was niet anders bij een internationale carrière. Onlangs heeft voor het Gerechtshof Den Bosch een zaak gediend waarbij in geschil was aan welk land de heffingsbevoegdheid toekomst ten aanzien van de uitkeringen uit een (ontslag)stamrecht.

De betreffende belastingplichtige heeft een lange tijd gewerkt bij bedrijf X. In die periode heeft hij onder meer in de Verenigde Staten van Amerika gewerkt. In 2010 is de belastingplichtige in Nederland komen wonen. Bij overeenkomst van 1 november 2010 is met wederzijds goedvinden het dienstverband tussen hem en zijn werkgever beëindigd. In verband met het ontslag is een vergoeding overeengekomen ter compensatie van de financiële gevolgen van het beëindigen van het dienstverband.

Onder gebruikmaking van de loonstamrechtvrijstelling van destijds heeft de belastingplichtige de toegekende ontslagvergoeding zonder inhouding van loonheffing laten overmaken naar een door hem opgerichte stamrecht-BV. De stamrecht-BV heeft aan de ex-werknemer in september 2011 een uitkering gedaan waarop loonheffing is ingehouden.

Het hof is van oordeel dat het heffingsrecht ten aanzien van de ontslagvergoeding en de door de stamrecht-BV verstrekte periodieke uitkering(en) toekomt aan woonstaat Nederland. Het per 15 juli 2014 geactualiseerde commentaar op het OESO-Modelverdrag acht het hof in casu niet van toepassing. De op 1 april 2016 gedane uitspraak (BK 14/01039) is op 21 juni 2016 gepubliceerd.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Internationaal, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 30 juni 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie