Uitkeringslasten, ontstaan door mishandeling, door UWV niet verhaald op daders, aan werkgever toe te rekenen uitkeringslast daardoor hoger

Eén van de werknemers, C, van de uitlener is in 2010 in zijn woning mishandeld met als gevolg arbeidsongeschiktheid. C heeft een ZW-uitkering ontvangen en daarna een WGA-uitkering (in 2012 € 20.326,88). Het UWV heeft afgezien van verhaal van de uitkeringslasten op de daders van de mishandeling. Bij het afgeven van de beschikking loonheffing gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (beschikking Whk) heeft de Belastingdienst voor 2014 de premiecomponent voor WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen vastgesteld op 0,62%. De vraag is of de WGA-uitkering aan C bij de vaststelling van de premiecomponent WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen in mindering moet worden gebracht op de aan de uitlener toe te rekenen uitkeringslast. Het UWV heeft een zelfstandige bevoegdheid tot het verhalen van uitkeringslasten. Slechts bij het bedrag dat daadwerkelijk door het UWV is verhaald, bestaat de mogelijkheid deze in mindering te brengen op een aan een werkgever toe te rekenen uitkeringslast. Het UWV heeft in casu afgezien van het verhalen van de uitkeringslast op de daders van de mishandeling. De Rechtbank oordeelt dat dit geen reden is om de uitkeringslast van de inlener te verminderen (Rechtbank Noord-Holland 24 februari 2016, 14/5266).

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 16 mei 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie