Uitstel voor herverzekerde pensioenfondsen

Het kabinet zal pensioenfondsen die de pensioenaanspraken herverzekerd hebben bij een verzekeraar tijdelijk uitstel geven voor het indienen van een herstelplan bij De Nederlandsche Bank. Deze vrijstelling geldt tot 31 december 2010. Dit heeft demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Een aantal pensioenfondsen hebben de pensioenaanspraken herverzekerd bij een verzekeraar. Tot dusver werd dit als extra zekerheid beschouwd, reden waarom voor de pensioenfondsen lagere buffers gelden. Nu als gevolg van de financiële crisis ook bij verzekeraars rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat zij ooit failliet gaan –hoe theoretisch die mogelijkheid wellicht ook is-, komt dit tot uitdrukking in de waardering van de kredietkwaliteit van de verzekeraars. Die lagere rating betekent een lagere dekking van de pensioenaanspraken en zou in de huidige systematiek ertoe moeten leiden dat de betrokken pensioenfondsen een herstelplan zouden moeten indienen bij De Nederlandsche Bank en eventueel zelfs de pensioenaanspraken van deelnemers zouden moeten korten.

Minister Donner acht dit een onevenredige consequentie. Het betreft immers een theoretisch risico en niet een reële waardevermindering zolang verzekeraars hun verplichtingen nog zonder problemen kunnen nakomen. Dit telt te meer omdat de Europese Commissie inmiddels heeft laten weten dat bij een eventueel faillissement van verzekeraars de betrokken pensioenfondsen op voet van gelijkheid met andere schuldeisers hun vordering geldend kunnen maken. Thans wordt onderzocht op welke wijze deze ongewenste situatie kan worden opgelost en onder welke voorwaarden de figuur van herverzekering van pensioenaanspraken meerwaarde kan hebben. In afwachting daarvan heeft het kabinet besloten tot tijdelijke uitstel van de verplichting tot het indienen van een herstelplan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 22 maart 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas