Uniforme pensioenoverzichten vaak fout

Ik reken erop een perfect pensioenoverzicht van mijn pensioenuitvoerder te ontvangen. Helaas blijkt het uniforme pensioenoverzicht veel fouten te bevatten, zo blijkt uit onderzoek van de AFM.

Overgangs- en voorwaardelijke regelingen zijn een bron van fouten, arbeidsongeschikte deelnemers worden vaak vergeten, 29% bevat cijfermatige onjuistheden en veel opgaven wijken af van het voorgeschreven model. In dit artikel de belangrijkste bevindingen voorzien van commentaar.

UPO

Het uniforme pensioenoverzicht is een opgave waarin de pensioenrechten van een deelnemer staan opgenomen. Ieder jaar dient de uitvoerder deze opgave te verstrekken aan de actieve deelnemers. Het model dat wordt gehanteerd is wettelijk voorgeschreven. Het uniforme pensioenoverzicht wordt in dit artikel afgekort als UPO.

Samenvatting

Overgangs- en voorwaardelijke regelingen zijn een bron van fouten, arbeidsongeschikte deelnemers worden vaak vergeten, 29% bevat cijfermatige onjuistheden en veel opgaven wijken af van het voorgeschreven model. In dit artikel de belangrijkste bevindingen voorzien van commentaar.

Overgangsregelingen bron van fouten

Overgangsregelingen en voorwaardelijke regelingen zijn een bron van fouten. Pensioenregelingen blijken vaak (te) complex. De AFM ondervond tijdens het onderzoek dat de complexiteit van de regelingen onjuistheden in de hand werkt. Dit kan leiden tot onduidelijkheid bij de deelnemers.

Dat veel pensioenregelingen te complex zijn en daarmee een bron van fouten is bij velen bekend. Wat nog niet vaak is gebeurt is dat de complexiteit in de pensioenregeling in een dergelijk onderzoek ter discussie wordt gesteld. Zou dit dan de aanzet zijn tot de broodnodige vereenvoudiging van pensioentoezeggingen? Opvallend is dat met name overgangsregelingen en voorwaardelijke regelingen een bron van fouten blijken te zijn. Beide regelingen bestaan bij de gratie van de overgangsregimes in de (fiscale) wetgeving. Een vereenvoudiging van wetgeving door het afschaffen of beperken van overgangsregelingen zou een uitstekende wettelijke maatregel zijn in dit kader.

Vergeten groep

Arbeidsongeschikte deelnemers blijken een vergeten groep te zijn bij pensioenfondsen. Een kwart van de onderzochte fondsen heeft de groep arbeidsongeschikten helemaal geen UPO 2008 dan wel te laat verstuurd (vanaf 2009). Vanwege de complexe administratie van de rechten van deze groep en de aparte status die deze groep binnen een pensioenregeling vaak heeft, is extra inspanning en aandacht nodig om deze groep adequaat te informeren.

De aangehaalde administratieve complexiteit onderschrijf ik ten volle. Het valt niet mee om voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte deelnemers een juist UPO te vervaardigen. Te laat versturen van de UPO is niet goed, maar in het kader van de complexiteit nog te begrijpen. Helemaal geen UPO versturen is natuurlijk uit den boze.

Cijfermatige onjuistheden

Ten aanzien van de vermelding van de (juiste) gegevens op het UPO: Bij 9 van de 31 onderzochte pensioenfondsen (29%) zijn cijfermatige onjuistheden op het UPO geconstateerd.  Bij 4 van de 31 onderzochte pensioenfondsen (13%) zijn onjuistheden op het UPO geconstateerd die te herleiden zijn tot een onduidelijke- of verouderde tekst van het pensioenreglement. Bij 64% van de onderzochte bedrijfstakpensioenfondsen constateert de AFM dat de weergave van de pensioenaanspraken niet correct is.  Bij ondernemingspensioenfondsen is dat bijna een kwart (24%).

De cijfermatige onjuistheid van UPO's beangstigt mij. Uit jurisprudentie blijkt eens temeer dat je aan de cijfers zoals vermeld op de UPO geen rechten kunt ontlenen. Je rechten ontleen je aan het reglement. Dan hoop je natuurlijk wel dat je UPO juist is, want het (te complexe) reglement begrijpt de gemiddelde werknemer niet zoveel van. En je wilt tenslotte wel weten waar je straks aan toe bent. Alleen met een perfecte UPO weet je waar je aan toe bent als je straks met pensioen gaat. En dat is tenslotte ook de bedoeling van de UPO.

Nu blijkt dat de juistheid van de cijfers te wensen overlaat, kan ik niet anders dan constateren dat veel deelnemers niet weten waar ze straks op moeten rekenen. Gelukkig wordt opgemerkt dat de geconstateerde afwijkingen gering zijn.

lege regel

Download hier het volledige rapport juistheid upo

Meer informatie over de UPO is te lezen op uniformpensioenoverzicht.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 13 oktober 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas