UPO-modellen 2021 definitief

Minister Koolmees van SZW heeft, na advies van de Autoriteit Financiële Markten, op 26 november jl. de UPO-modellen voor 2021 officieel vastgesteld.

De vertegenwoordigende organisaties van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hadden de concept UPO-modellen en handleidingen al begin juli 2020 gepubliceerd.

Ten opzichte van het huidige UPO zijn 2 aanpassingen aangebracht:

 1. Er is een nieuw icoon ontwikkeld voor de ‘jaarruimte’ van het nettopensioen
 2. In de handleiding bij UPO 2021 is het advies opgenomen om bedragen bij de navigatiemetafoor af te ronden op hele euro’s

Nieuwe icoon voor nettopensioen

De nieuwe icoon voor nettopensioen was nodig om te voorkomen dat deelnemers de fiscale ‘jaarruimte’ bij het netto pensioen verwarren met de factor A. De factor A ziet op de jaarlijkse aangroei van pensioenen als gevolg van een toename van de diensttijd waarvan het pensioengevend salaris maximaal gelijk is aan het in artikel 18ga Wet LB 1964 genoemde bedrag. Nettopensioen ziet juist op de pensioenopbouw boven dat maximum bedrag. 

Bij het nieuwe icoon is de volgende tekst opgenomen:

Bedrag aan premies betaald € …….

U heeft dit bedrag nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te vullen met een lijfrente.

In mijn optiek hoort de aangroei van het nettopensioen hier helemaal niet thuis. De jaarruimte wordt bepaald door hetgeen aan 2e pijler pensioen (jaar t-1) en lijfrente tot en met het maximum pensioengevendloon kan worden opgebouwd. Een nettopensioen, dat gebaseerd is op het inkomen boven het maximum pensioengevendloon, hoort de opbouw van pensioen en lijfrente tot en met het maximum pensioengevendloon niet te beperken.  Hierover een andere keer meer.

Afronding bedragen navigatiemetafoor

Het tot op de euro nauwkeurig weergeven van prognosebedragen kan een – onterechte – schijn van absolute zekerheid van die prognose wekken. Dat is niet de bedoeling van het UPO. Het gaat om een indicatie van de toekomstige uitkeringsbedragen en niet om de schijn van absolute zekerheid te geven. 

Vandaar het advies om de bedragen in de navigatiemetafoor als volgt af te ronden:  
Bedragen tussen € 2 en € 100:Afronden op hele euro’s
Bedragen tussen € 100 en € 1.000:        Afronden op tientallen
Bedragen tussen € 1.000 en € 5.000:   Afronden op vijftigtallen
Bedragen boven de € 5.000: Afronden op honderdtallen

Toekomst UPO

Uit de evaluatie van de wet pensioencommunicatie, die op 31 januari 2020 aan de Tweede Kamer is verstrekt, is gebleken dat het Pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl) door de deelnemers het meest nuttig wordt ervaren, gevolgd door het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de mijnomgeving van de pensioenuitvoerders. Pensioen 1-2-3 heeft nagenoeg geen bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van de beleidsdoelen (verstrekken van basisinformatie over de pensioenregeling). Het wordt nauwelijks gebruikt en de begrijpelijkheid laat te wensen over.    

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie is minister van plan de verplichte formats voor Pensioen 1-2-3 en het UPO te schrappen en pensioenuitvoerders meer ruimte te geven. Dat betekent niet dat de wettelijk te verstrekken informatie verandert. Integendeel.

De verplichting tot het jaarlijks verstrekken van informatie en de inhoud daarvan blijven gelijk. De manier waarop dit gebeurt zal wijzigen, waarbij de minister verwacht dat pensioenuitvoerders de ruimte zullen nemen om pensioeninformatie passender te maken bij de doelgroep.

Naar verwachting zal nog voor het kerstreces een wetsvoorstel ter internetconsultatie met onder meer de uitwerking van dit beleidsvoornemen worden voorgelegd.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioencommunicatie
 • Donderdag 3 december 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas