UWV stelt premies vrijwillige verzekering 2016 vast

UWV heeft de premies vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA voor 2016 vastgesteld. Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Een groep zelfstandigen heeft de mogelijkheid om zich bij UWV vrijwillig te verzekeren voor de ZW, WW, WAO en WIA. Het gaat hier hoofdzakelijk om Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) en personen die tijdelijk niet werken, ontwikkelingswerkers en huishoudelijke hulpen die niet verplicht verzekerd zijn. Het aantal vrijwillig verzekerden bij UWV is 0,3 procent van het aantal verplicht verzekerden (ongeveer 17.800 vrijwillig verzekerden tegenover circa 7 miljoen werknemers). Van het totaal aantal zelfstandigen is 1,5 procent vrijwillig verzekerd bij UWV voor de ZW en de WAO/WIA. Aanmelding voor een vrijwillige verzekering bij UWV kan onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast hebben de zelfstandigen de mogelijkheid een ZW/WIA verzekering af te sluiten bij een private verzekeraar. UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. Voor de WW, WAO en WIA geldt een maximum vast te stellen premie dat gelijk is aan het landelijk vastgestelde wettelijke premiepercentage door de minister van SZW. De ZW kent geen landelijk vastgesteld wettelijk percentage en kan daarom alleen op kostendekkend niveau vastgesteld worden. Premies vrijwillige verzekering 2016ZW - Landelijk - 2015: 9,50%, 2016: 9,30%ZW - Alfahulpen - 2015: 8,40%, 2016: 8,25%WW - 2015: 1,45%, 2016: 1,40%WAO - 2015: 5,25%, 2016: 5,88%WIA - 2015: 6,00%, 2016: 6,61%.

 

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 18 januari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie