Valt uw onderneming onder de verplichtstelling?

In Nederland zijn momenteel ongeveer 65 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’en) actief. Verplichte deelname volgt uit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF 2000). In artikel 2, lid 1 staat letterlijk:

“Onze Minister kan op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een bedrijfstak dat naar zijn oordeel een belangrijke meerderheid in die bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt, deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor een of meer bepaalde groepen van personen die in de betrokken bedrijfstak werkzaam zijn, verplichtstellen”

In artikel 13 van de wet BPF 2000 is vastgelegd dat het BPF in bepaalde situaties ook vrijstelling moet verlenen van de verplichtstelling. Dit is nader uitgewerkt in het “Vrijstellings- en boetebesluit BPF 2000”; redenen voor vrijstelling zijn:

 • een werkgever had reeds 6 maanden voor de inwerkingtreding van de verplichtstelling een eigen pensioenregeling, welke minimaal actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan de BPF-regeling;
 • ingeval de werkgever toetreedt tot een concern met een eigen pensioenvoorziening
 • ingeval de werkgever is vrijgesteld van de algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao omdat hij een eigen ondernemings-cao heeft, waarin ook een eigen pensioenregeling overeengekomen is;
 • ingeval van ontoereikende beleggingsperformance van het BPF; de eigen regeling moet dan wel tenminste exact dezelfde zijn als de BPF-regeling.

Het BPF toetst in principe minimaal eens in de vijf jaar of de vrijgestelde regeling van een werkgever nog steeds aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoet. Maar een werkgever heeft ook zelf de verplichting om elke wijziging van zijn pensioenregeling aan het BPF door te geven, hetgeen kan leiden tot intrekking van de vrijstelling.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een pensioenregeling van een werkgever niet meer aan de vrijstellingsvereisten voldoet zonder dat dit bij het BPF is gemeld. Verder kan het voorkomen dat een onderneming zijn productiemethoden wijzigt of zich meer gaat richten op andere producten, waardoor deze onderneming onder een (andere) verplichtstelling komt te vallen. Als de werkgever dit niet meldt, is deze feitelijk in overtreding. Als de overtreding na enkele jaren boven water komt, kan dat tot heel vervelende situaties leiden, bijvoorbeeld omdat de werkgever met terugwerkende kracht alsnog moet toetreden tot het desbetreffende BPF.
Het is dus van groot belang om altijd op de hoogte te zijn of uw onderneming onder een verplicht gesteld BPF valt, en ingeval sprake is van vrijstelling of u na een wijziging van uw eigen regeling of de regeling van het BPF nog steeds voldoet aan de vrijstellingregels. Dit kunt uzelf doen (bijvoorbeeld de HRM-manager) of u kunt het vragen aan uw verzekeraar, accountant of een gespecialiseerd pensioenadviseur inschakelen.

Buiten het feit dat u wettelijk verplicht bent om zelf actie te ondernemen, is bovendien van belang te weten dat een aantal BPF’en hun uitvoerder inmiddels opdracht hebben gegeven om actief te onderzoeken of er ondernemingen zijn die onterecht niet aan de verplichtstelling deelnemen. Op welke wijze dit onderzoek vorm wordt gegeven is bij mij niet bekend.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 31 mei 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas